Søg
 

Børneambulatoriet 18.2 - øverste etage

Vi modtager børn, der er henvist af egen læge, speciallæge, fra andre sygehuse eller som har været indlagt på Børneafdelingen. Vi ser alle typer af sygdomme og børnenes alder spænder vidt.
 
 

​​​
Adresse
Børneambulatoriet 18.2
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61, øverste etage
4700 Næstved
Ring til os
Tlf. 56 51 40 33
Alle hverdage kl. 8:00-12:00
Åbningstid
​Alle hver​dage kl. 8:00-15:00
Afbud, ændring af tid, forsinket!

Hvis du er tvunget til at melde afbud, ændre din tid eller er forsinket, er det det vigtigt, at du giver os besked så hurtigt som muligt. Det giver os mulighed for at indkalde en anden patient.

Forløb i Børneambulatoriet

Når vi har modtaget en henvisning i Børneambulatoriet, bliver henvisningen vurderet af vores speciallæger senest den følgende hverdag. Her finder vi frem til hvilken speciallæge eller sygeplejespecialist jeres barn skal indkaldes til.

Straks derefter sender vi et brev ud med dato for første besøg. Bemærk, at der kan være mere end fire ugers ventetid ved enkelte af vores speciallæger. 

Find information om ventetid på:


Første besøg i Børneambulatoriet

Ved det første besøg i Børneambulatoriet bedes I medbringe jeres barns højde- og vægtkurver fra egen læge og sundhedsplejerske. Hvis jeres barn får medicin bedes I medbringe dette.

I skal regne med at bruge cirka en time til den første samtale og undersøgelse. Sammen gennemgår vi jeres barns sygdomsforløb, og der lægges en plan for det videre forløb.

Det er sjældent nødvendigt at indlægge jeres barn. Men skulle det alligevel ske, aftaler vi, hvornår og hvordan indlæggelsen bedst finder sted.

Hvis der skal tages blodprøver på laboratoriet, må I regne med lidt ekstra tid. Nogle børn har brug for at få lidt lokalbedøvende creme (Emla) på armen inden blodprøven tages. Vær opmærksom på, at cremen skal sidde i en time før end den virker.


Journal

Efter jeres besøg i ambulatoriet oprettes en elektronisk journal for jeres barn. Journalen indeholder resultaterne af undersøgelsen og planen for det videre forløb. Ambulatoriet sender en kopi af journalen til egen læge. I er velkomne til at få en papirkopi, hvis I ønsker det.


Svar fra undersøgelse

Resultaterne fra undersøgelserne får I med brev, hvis ikke andet er aftalt med lægen. For enkelte undersøgelser kan der være op til et par ugers ventetid på svar.


Efterfølgende kontrol

Har jeres barn behov for fortsat kontrol? I så fald aftales det om kontrollen skal fortsætte hos egen læge eller i børneambulatoriet. Ved opfølgende kontrolbesøg i ambulatoriet skal I regne med cirka en halv time til samtale og undersøgelse.


Kontaktpersonordning

Hvis jeres barn skal følges over flere besøg i Børneambulatoriet får I tilknyttet 1-2 kontaktperson(er). Det kan enten være en sygeplejerske eller en læge, nogle gange begge.

Kontaktlægen er:

  • Fagligt ansvarlig for en behandlingsplan til jeres barn
  • Almindeligvis den læge, som informerer jer om sygdom, udredning, resultater og behandling.

Kontaktsygeplejersken er:

  • Sammen med lægen ansvarlig for udførelse af undersøgelses- og behandlingsplan
  • Den I fortrinsvis møder ved de ambulante besøg
  • Almindeligvis den sygeplejerske, som informerer og vejleder jer omkring sygdom, udredning og behandling.
  • Den I vil kunne kontakte og søge rådgivning hos i forbindelse med jeres barns forløb.

     

Kontaktpersonordningen ophører, når I afsluttes i Børneambulatoriet. Herefter henvendelse til egen læge.


Hvem informeres om besøget i børneambulatoriet?

Efter undersøgelsen i Børneambulatoriet sendes der automatisk oplysninger om jeres barns sygdomsforløb til henvisende læge, sundhedsplejerske og andre relevante sundhedspersoner. Hvis I ikke ønsker dette, bedes I meddele dette i forbindelse med konsultationen i Børneambulatoriet.

Kort link til siden: www.​regionsjaelland.dk/nba182​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
06.11.17
Link til denne side: