Søg
 
 
 
​​​​ ​​​​

Adresser på Holbæk Sygehus

Adresser på Holbæk Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue 

 

 ​

Sygehusledelse/Stab

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Reumatologisk Ambulatorium

- Osteoporoseklini​k 

- Rygklinik  

 

Indgang B

 

Auditorium

Fertilitetsklinik

Fertilitetsrådgivning​ 

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Gastroenterologisk Ambulatorium

 

Mødelokale, 1. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Hjertemedicinsk Ambulatorium 

- Lungemedicinsk Ambulatorium 

 

Center for Voldtægtsofre

IT-undervisning

Fødselsforberedelse Jordemoderkonsultation 

Smertecenter/Palliativt Team 

 

Børne- og Ungdomspsyk. Klinik - Holbæk​

​Teknisk Afsnit: Værksted og varemodtagelse​​

Koncernservice: Vask

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Endokrinologisk Ambulatorium

- Nefrologisk Ambulatorium

 

​​​​Centralde​pot: Varemodtagelse og

kontor


​Køkken, VaremodtagelseIT Support

Indgang C: Sengeafsnit mv. ​

Arbejdsmedicinsk Af​deling

Socialmedicinsk Ambulatorium​

 

Dialyseafsnit

Børne- og Ungeambulatorium​

(psykolog og socialrådgiver)​

Distriktspsykiatrien Holbæk

Psykiatrisk Klinik – Holbæk​

Blodbank

Barselsafsnit 06-3

Svangreambulatorium​

Forskningens Hus​


Kapel ​

​Indgang D: Sengeafsnit med videre

 

 

Hovedindg​ang A

- Akutafdeling/Skadestue 44-2

- Akut Diagnostisk Enhed 43-2 (ADE)

- Blodprøvetagning 42-2

- Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2

- Børne- og Ungemodtagelse 08-2

- Børne- og Ungeambulatorium 04-3

- Dagkirurgisk Afsnit 44-3

- Endokrinologisk Sengeafsnit 04-5

- Endoskopiafsnit 08-4

- Fysio/Ergoterapi 41-2

- Fødeafsnit 05-3

- Gastroenterologisk Sengeafsnit 04-4

- Geriatrisk Ambulatorium 04-2

- Geriatrisk Sengeafsnit 03-3 / 03-4

- Gynækologisk Ambulatorium 09-2

- Gynækolog./Kir. Sengeafs. 09-5/12-5

- Hjertemedicinsk Sengeafs. 43-3/43-4

- Information og Reception

- Intensiv Afsnit 12-3

- Kiosk og Cafe​

- Kirurgisk Ambulatorium 44-3

- Kirurgisk/Gynæ. Sengeafs. 09-5/12-5

- Kirurgisk Endoskopiafsnit 08-4

- Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3

- Klinisk Fysiolog./Nuklearmed.Afd. 41-4

- Lungemedicinsk Sengeafsnit 09-3

- Lægevagt

- Nefrologisk Sengeafsnit 03-5 / 04-5

- Neonatalafsnit 42-3

- Opvågningsafsnit 12-3

- Ortopædkirurgisk Ambulatorium 12-2

- Ortopædkirurgisk Sengeafs. 09-4/12-4

- Radiologisk Afdeling (Røntgen)

- Reception og information

- Rehabiliteringssengeafsnit 03-3

- Skadestue og Akutafdeling 44-2