Søg
 
 
 
​​​​​​​​​​​

Adresser på Holbæk Sygehus

Adresser på Holbæk Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue 
​​

Sygehusledelse/Stab
IT-afdeling​

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Reumatologisk Ambulatorium

- Osteoporoseklini​k

- Rygklinik

Indgang B

Auditorium

Fertilitetsklinik

Fertilitetsrådgivning​

Medicinsk Fælles Ambulatorium
- Gastroenterologisk Ambulatorium

Mødelokale , 1. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Hjertemedicinsk Ambulatorium

- Lungemedicinsk Ambulatorium

Center for Voldtægtsofre
IT-undervisning

Fødselsforberedelse Jordemoderkonsultation
Smertecenter/Palliativt Team

Børne- og Ungdomspsyk. Klinik - Holbæk​

​Teknisk Afsnit: Værksted og varemodtagelse​​
Koncernservice: Vask
Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Endokrinologisk Ambulatorium

- Nefrologisk Ambulatorium

​​​

​​​​Centralde​pot: Varemodtagelse og
kontor
​Køkken, Varemodtagelse

Indgang C: Sengeafsnit med videre ​

Arbejdsmedicinsk Af​deling
Socialmedicinsk Ambulatorium​

Dialyseafsnit
Børne- og Ungeambulatorium​
(psykolog og socialrådgiver)​
Distriktspsykiatrien Holbæk
Psykiatrisk Klinik – Holbæk​
Blodbank
Barselsafsnit 06-3
Svangreambulatorium​
Kapel ​
​Indgang D: Sengeafsnit med videre

Hovedindg​ang A

- Akutafdeling/Skadestue 44-2

- Akut Diagnostisk Enhed 43-2 (ADE)

- Blodprøvetagning 42-2

- Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2

- Børne- og Ungemodtagelse 08-2

- Børne- og Ungeambulatorium 04-3

- Dagkirurgisk Afsnit 44-3

- Endokrinologisk Sengeafsnit 04-5

- Endoskopiafsnit 09-5

- Fysio/Ergoterapi 41-2

- Fødeafsnit 05-3

- Gastroenterologisk Sengeafsnit 04-4

- Geriatrisk Ambulatorium 04-2

- Geriatrisk Sengeafsnit 03-3 / 03-4

- Gynækologisk Ambulatorium 09-2

- Gynækologisk/Kirurgisk Sengeafs. 09-5/12-5

- Hjertemedicinsk Sengeafsnit 43-3 / 43-4

- Information og Reception

- Intensiv Afsnit 12-3

- Kiosk og Cafe​

- Kirurgisk Ambulatorium 44-3

- Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafs. 09-5/12-5

- Kirurgisk Endoskopiafsnit 09-5

- Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3

- Klinisk Fysiolog./Nuklearmed. Afd. 41-4

- Lungemedicinsk Sengeafsnit 09-3

- Lægevagt

- Nefrologisk Sengeafsnit 03-5 / 04-5

- Neonatalafsnit 42-3

- Opvågningsafsnit 12-3

- Ortopædkirurgisk Ambulatorium 12-2

- Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 09-4 / 12-4

- Radiologisk Afdeling (Røntgen)

- Reception og information

- Rehabiliteringssengeafsnit 03-3

- Skadestue og Akutafdeling 44-2

Se alfabetisk oversigt over afdelinger ​​​​​​​​​​​​ ​​​​ ​​​