Søg
 
 
 

  Adresser på Holbæk Sygehus                                                      

Kort over Holbæk Sygehus  
Akacievej​​

Sygehusledelse/Stab
IT-afdeling​

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Reumatologisk Ambulatorium

- Osteoporoseklini​k

- Rygklinik 

 

Indgang B

Auditorium

Fertilitetsklinik

Fertilitetsrådgivning​

Medicinsk Fælles Ambulatorium
- Gastroenterologisk Ambulatorium 

 

Mødelokale , 1. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Hjertemedicinsk Ambulatorium

- Ungemedicinsk Ambulatorium    

Birkevænget

IT-undervisning  
 

Fødselsforberedelse Jordemoderkonsultation 
Smertecenter/Palliativt Team 
 

Børne- og  Ungdomspsyk. Klinik - Holbæk​ 

Teknisk Afsnit: Værksted og varemodtagelse​​ 
Koncernservice: Vask 
 
Medicinsk Fælles Ambulatorium

Endokrinologisk Ambulatorium

Nefrologisk Ambulatorium

​​​Birkevænget

​​​​Centralde​pot: Varemodtagelse og
  kontor
 
Køkken, Varemodtagelse  
 
Gl. Ringstedvej​ 

Indgang C: Sengeafsnit med videre  ​ 

 

Arbejdsmedicinsk Af​deling
Socialmedicinsk Ambulatorium​   

Dialyseafsnit
 
Børne- og Ungeambulatorium​ 
(
psykolog og socialrådgiver)​ 
Rosenvænget
Distriktspsykiatrien Holbæk 
 
Psykiatrisk Klinik – Holbæk​ 
 
Sofievej   
Blodbank 
 
Barselsafsnit 06-3
Svangreambulatorium​ 
Kapel ​ 
 
Indgang D: Sengeafsnit med videre

 

Smedelundsgade

Hovedindg​ang A

- Akutafdeling/Skadestue 44-2

- Akut Diagnostisk Enhed 43-2 (ADE) 

- Blodprøvetagning 42-2 

- Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2

- Børne- og Ungemodtagelse 08-2 

- Børne- og Ungeambulatorium 04-3 

- Center for Voldtægtsofre 

- Dagkirurgisk Afsnit 44-3 

- Endokrinologisk Sengeafsnit 04-5

- Endoskopiafsnit 09-5

- Fysio/Ergoterapi 41-2

- Fødeafsnit 05-3

- Gastroenterologisk Sengeafsnit 04-4

- Geriatrisk Ambulatorium 04-2

- Geriatrisk Sengeafsnit 03-3 / 03-4

- Gynækologisk Ambulatorium 09-2

- Gynækologisk/Kirurgisk Sengeafs. 09-5/12-5

- Hjertemedicinsk Sengeafsnit 43-3 / 43-4

- Information og Reception

- Intensiv Afsnit 12-3

- Kiosk og Cafe​

- Kirurgisk Ambulatorium 44-3

- Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafs. 09-5/12-5

- Kirurgisk Endoskopiafsnit 09-5

- Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3

- Klinisk Fysiolog./Nuklearmed. Afd. 41-4

- Lungemedicinsk Sengeafsnit 09-3

- Lægevagt

- Nefrologisk Sengeafsnit 03-5 / 04-5

- Neonatalafsnit 08-3

- Opvågningsafsnit 12-3

- Ortopædkirurgisk Ambulatorium 12-2

- Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 09-4 / 12-4

- Radiologisk Afdeling (Røntgen)

- Reception og information

- Rehabiliteringssengeafsnit 03-3

- Skadestue og Akutafdeling 44-2

​​​​