Søg
 

Arbejdsmedicinsk Afdeling

Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Vi er specialister i arbejdsrelaterede sygdomme og hjælper dig som borger. Vi hjælper også kommuner og arbejdspladser.

 
Arbejdsmedicinsk Afdeling tilbyder en lang række ydelser. Blandt andet:

  • Vi kan vurdere, hvilke arbejdsmæssige årsager, der kan være årsag til borgerens sygdom.

  • Vi yder rådgivning om fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet under hensyntagen til helbredet.

  • Vi laver risikovurderinger af arbejdets betydning for helbred og graviditet. Der er mulighed for, at vi kan komme på besøg på arbejdspladsen eller deltage i rundbordssamtaler i kommunernes jobcentre.

  • Vi giver sundhedsfaglig rådgivning til rehabiliteringsteams i kommunerne, og vi har et socialmedicinsk ambulatorium, som giver speciallægevurderinger til rehabiliteringsteams.

  • Vi foretager arbejdsmedicinsk udredning er af grupper af personer, der er ansat på arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet kan have påvirkninger af deres helbred.

  • Vi forebygger arbejdsbetingede sygdomme gennem rådgivning, undervisning og forskning.

Vi kan også hjælpe med at rejse en arbejdsskadesag, det vil sige foretage anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis der er tale om en arbejdsbetinget sygdom, hjælper vi med at forebygge, at lignende skader opstår igen. En eventuel behandling varetages efterfølgende af det øvrige sundhedsvæsen.

Hvordan henviser man?

Lægelige instanser: Praktiserende læger og sygehuslæger henviser som til enhver anden hospitalsafdeling via elektronisk henvisning, som sendes til Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus (lokationsnr.: 579000202330). Herefter sker der visitation til afsnittene på Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus eller Slagelse Sygehus.

Alle andre kan henvise per brev, mail eller fax.

Hvad skal henvisningen indeholde?

  • Navn og CPR-nummer, eventuel adresse og telefonnummer på patienten

  • Hvilken diagnose/sygdom patienten henvises for

  • Formålet med henvisningen (f.eks. vurdering af årsagssammenhæng mellem arbejde og sygdom eller erhvervsevnevurdering/arbejdspladsfastholdelse)

  • Hvilken udsættelse/belastning, der eventuelt mistænkes at være årsag til sygdommen. Eventuelt navn på relevant virksomhed

BEMÆRK: Henvisning til Arbejdsmedicinsk Afdeling bør ikke forsinke relevant undersøgelse og behandling. Således vil det i nogle tilfælde være relevant at henvise til eksempelvis hudlæge, øjenlæge eller lignende forud for undersøgelsen på Arbejdsmedicinsk Afdeling.

Gravide og patienter med kræft

Gravide og patienter med kræft indkaldes så vidt muligt til samtale inden for en uge. I nogle tilfælde kan den arbejdsmedicinske samtale foregå som et tilsyn på en anden afdeling eller i hjemmet.

Yderligere information kan også findes på Videncenter for arbejdsmiljø.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.02.15
Opdateret
18.12.17
Link til denne side:
 

 Hovedafdeling

 
Arbejdsmedicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
Gl. Ringstedvej 4B
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 98 50
Fax 59 48 98 99

 

Slagelse:

Arbejdsmedicinsk Afdeling
Afsnit Slagelse
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 36
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 90 94
Fax 58 55 90 95
Send os en mail
Se kort


Nykøbing F.:

 

Arbejdsmedicinsk Afdeling
Afsnit Nykøbing Falster
Nykøbing F. Sygehus
Ejegodvej 61, Stuen
4800 Nykøbing F.
Tlf. 56 51 52 75
Fax 56 51 57 42 
Send os en mail
Find vej
 ​