Søg
 

Mange gode input til Region Sjællands Sundhedskonference 2017 – Mit sundhedsvæsen

Fredag d. 19. maj 2017

Hvad er vigtigt for patienterne, og hvilke politiske visioner er der for sundhedsvæsenet? Det var nogle af de spørgsmål, som borgere, patienter og samarbejdspartnere drøftede, da Region Sjælland afholdt Sundhedskonferencen "Mit Sundhedsvæsen".

​​


Regionsrådet har besluttet, at der afholdes en årlig dialogkonference, hvor patienter, borgere og samarbejdspartnere kan drøfte udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

Region Sjællands sundhedskonference havde i år titlen "Mit sundhedsvæsen", da det er Regionsrådets ønske, at udviklingen af sundhedsvæsenet tager udgangspunkt i det, der giver kvalitet for den enkelte patient.

Sundhedskonferencen blev afholdt den 15. maj 2017 på Køge Handelsskole​.

Hvad er vigtigt for patienterne?

Gennem patientfilm, oplæg og input fra deltagerne blev det i løbet af eftermiddagen fremhævet, hvad der er vigtigt for patienterne, når vi skal udvikle sundhedsvæsenet i Region Sjælland.Deltagerne på konferencen deltog aktivt med beskrivelser af patientoplevelser og forslag til, hvordan patientforløb kan blive mere sammenhængende på tværs af sektorer og offentlig-private partnerskaber.

Spørgsmålene var blandt andet 

  • Hvordan sikrer vi, at patienten forbliver partner og ikke ender som tovholder?
  • Hvordan kan vi afvikle den kontrol, styring og standardisering, vi med kvalitetssikring har fået oparbejdet?
  • Hvordan forholder vi os til, at der er stadigt færre penge til vores sygehusvæsen?
  • Hvad gør man for at øge kommunikation mellem almen praksis, sygehuse og hjemmepleje?
  • Hvordan kommer vi ud over kassetænkningen?

Hvilke politiske visioner er der for sundhedsvæsenet i Region Sjælland?

Patienternes oplevelser var også afsæt for de politiske visioner for udviklingen af henholdsvis psykiatriområdet, det nære sundhedstilbud og sygehusene i regionen, der blev præsenteret af de tre udvalgsformænd Kirsten Devantier, Jens Ravn og Christian Wedell-Neergaard.


Patienten som partner​ og Danmarksmester i sammenhæng blev af regionsrådsformand Jens Stenbæk slået fast som fundamentet for det videre arbejde med udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

Se film fra konferencen om politiske visioner med afsæt i patientoplevelser

 
Hvor gør vi det godt allerede?

Projekterne "Aktiv patientstøtte" og "Sammen om min vej" er gode eksempler på, hvor vi allerede i dag arbejder med sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og giver positiv særbehandling til de patienter, som har det største behov.


Projekterne blev præsenteret af Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland.

Se film om Aktiv patientstøtte

Se film om Sammen om min vej


Hvordan skaber vi et sammenhængende sundhedsvæsen?

Konferencen blev rundet af med en veloplagt politisk debat mellem regionsrådsformand Jens Stenbæk, formand for folketingets sundheds- og ældreudvalg Liselott Blixt samt borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen.


Der var enighed om, at vi skal styrke samarbejder på tværs ud fra et fælles ansvar for borgerens sundhed. Eksempelvis gennem partnerskaber som ’Broen til bedre sundhed’, hvor både kommuner, region, praktiserende læger og erhvervsliv samarbejder ud fra devisen: Sammen kan vi mere end hver for sig.

Der vil blive arbejdet videre med input fra årets sundhedskonference i partnerskaber med patienterne og samarbejdspartnere på tværs af sektorer.

​​​​​​​​​​
Oprettet
19.05.17
Opdateret
30.05.17