Søg
 

Fakta om uddannelsen til serviceassistent

Mandag d. 12. juni 2017

Region Sjælland har besluttet at indføre serviceassistenter på sygehusene. Serviceassistenterne kan overtage serviceopgaver fra plejepersonalet, som får mere tid til patientplejen.

Beslutningen betyder, at mange portører og rengøringsassistenter i de kommende år skal gennemgå en 1-årig erhvervsuddannelse til serviceassistent med speciale i hospitalsservice.

Hvorfor skal sygehusene have serviceassistenter?

Region Sjælland opkvalificerer portører og rengøringspersonale til serviceassistenter af hensyn til patienterne og for at opnå mere fleksibilitet i hverdagen. Serviceassistenterne kan overtage serviceopgaver fra plejepersonalet, der dermed får mere tid til patientplejen.

Samtidig bliver en stor gruppe medarbejdere opkvalificeret med en godkendt erhvervsuddannelse.

Hvem skal uddannes?

Det første hold serviceassistenter skal uddannes i 2018. I første omgang skal der uddannes 102 serviceassistenter. De fleste har meldt sig frivilligt, mens 21 medarbejdere – heraf 20 portører og en serviceassistent - har modtaget en varsling om, at de skal på uddannelse. 

  • 810 medarbejdere (rengøringsassistenter og portører) er omfattet af kravet om uddannelse

  • 390 af disse har uddannelsen

  • 420 skal uddannes (102 på 1. hold i 2018)

  • ​- heraf er 150 ansat i portørfunktioner

  • - heraf er 270 ansat som servicemedarbejder/rengøringsassistent

Hvad indgår i serviceassistentuddannelsen? 

Der er tale om en godkendt 1-årige merit erhvervsuddannelse som serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Den uddannede serviceassistent kan varetage portør-, rengørings- og serviceopgaver.

Uddannelsen består af 28 ugers teori og 30 ugers praktik – begge dele er tilpasset den enkelte medarbejders erfaring.

Uddannelsen bliver individuelt sammensat ud fra en vurdering af erfaring og kompetencer. Det betyder, at rengøringsassistenter får mere teori og praktik i portør-opgaver, mens portører får mere teori og praktik i rengøring/service-opgaver.

Der er en række ekstra kompetencemål, der skal opfyldes for at opnå specialet i hospitalsservice, blandt andet at man lærer at: 

  • transportere, forflytte og lejre patienter
  • udvise skærpet opmærksomhed i det daglige arbejde i relation til omgang med patienter og videregive relevante observationer til samarbejdspartner
  • varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende
  • udføre service korrekt i forhold til hospitalets etiske retningslinjer og bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem mv.

Efterfølgende får de uddannede serviceassistenter en yderligere oplæring, afhængigt af deres kommende arbejdsområde. For eksempel i konflikthåndtering eller plejeunderstøttende opgaver.


Hvad med portørernes løn under uddannelsen?

Vilkårene er fastlagt i forhandlingerne med de faglige organisationerne. Under uddannelsen fastholder portørerne deres løn og faste tillæg, herunder pension.

Der er en række øvrige vilkår, der gælder for medarbejdere, der tager serviceassistentuddannelsen for eksempel, hvilke opgaver skal de løse? Hvor skal de beskæftiges efter endt uddannelse? Hvad med pensionsbidraget? Disse fremgår her:

Vilkår for medarbejdere før, under og efter uddannelsen​​

Læs mere om serviceassistent-konceptet i Region Sjælland

Oprettet
12.06.17
Opdateret
15.06.17