Søg
 

Akut mangel på speciallæger kræver hurtige løsninger

Torsdag d. 09. februar 2017

​Den politiske aftale, som i dag er indgået om lægedækning, har positive elementer, men løser ikke grundlæggende de store udfordringer i Region Sjælland, lyder det fra regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Der er positive tiltag i den politiske aftale om lægedækning, som i dag er blevet indgået mellem Folketingets partier. Men aftalen løser ikke grundlæggende de store udfordringer med manglende lægedækning, som ikke mindst Region Sjælland står overfor.

- Aftalen afhjælper ikke de store udfordringer, som vi i Region Sjælland står overfor her og nu. Vi står med 100 vakante speciallægestillinger og 50 vankante øvrige lægestillinger i Region Sjælland, og der er beskeden hjælp at hente i dagens politiske aftale. Aftalen retter sig mod manglen på praktiserende læger, men tager ikke fat på de store udfordringer på sygehusene med mangel på speciallæger. Vi har en akut mangel på speciallæger, som kalder på hurtige landspolitiske løsninger, konstaterer Jens Stenbæk.

Udfordring størst i Region Sjælland

Region Sjælland har forholdsmæssigt færrest læger pr. indbygger. Samtidig hører patientgrupperne i Region Sjælland til blandt de allermest syge. Regionen har relativt flere syge og personer på førtidspension sammenlignet med de øvrige regioner. Over 40 procent af dem, der bor i Region Sjælland, kæmper med to eller flere kroniske sygdomme, det man kalder multisygdom.

- Manglen på læger betyder, at vi i Region Sjælland aktuelt ikke har mulighed for at give det samme sundhedstilbud som andre steder i vores land. Det kan vi ikke være bekendt, og vi står med et stort problem, som kalder på løsninger i stor skala her og nu, siger Jens Stenbæk.

Regionsrådsformanden kvitterer dog også for, at der er gode forslag i dagens politiske aftale.

- Det er blandt andet positivt, at regionerne får mere fleksible rammer til at drive regionale lægeklinikker. Det er også positivt, at der lægges op til en ny model for honorering af de praktiserende læger, som har særligt mange syge patienter. Det er ligeledes godt, at der lægges op til nye samarbejdsmodeller mellem sygehuse og praktiserende læger, så lægestuderende i uddannelsen både kan komme ud på sygehuse og i almen praksis.

Behov for særlige løsninger

Jens Stenbæk havde gerne set andre mere konkrete tiltag, som kan afhjælpe lægemanglen i yderområderne.

- Vi har blandt andet behov for, at der kommer flere lægestuderende ud på sygehusene i yderområderne med dedikerede uddannelsesstillinger. Den indsats er vi i Region Sjælland allerede i dialog med Region Hovedstaden om. Danmark har ligeledes behov for et speciale i akutmedicin. De fleste andre europæiske lande har et sådant speciale, og det kunne afhjælpe vores lægemangel på akutmodtagelserne. Vi vil nu optage dialog med staten om muligheder for særlige løsninger, når det gælder etablering af særlige pendlerfradrag for læger, som tager jobs i yderområder, særlige muligheder omkring boliger og delestillinger. Vi må samle handsken op og gå i dialog med regering og Folketing om at finde hurtige løsninger.

Oprettet
09.02.17
Opdateret
27.02.17