Søg
 

Sådan vurderer vi din ansøgning

Behandling af din ansøgning til gymnasiet (STX) og HF afhænger af plads på uddannelsesinstitutionen og afstanden mellem din bopæl og uddannelsesinstitution.

Langt de fleste ansøgere får deres første prioritet opfyldt. To ting er afgørende for, om du bliver optaget:

  • Hvor mange ansøgere, uddannelsesinstitutionen har plads til
  • Afstanden mellem din bopæl og uddannelsesinstitutionen

Uddannelsesinstitutionerne fyldes først op med første prioriteter. Hvis der er plads til flere elever, kommer anden prioriteterne med, dernæst tredje prioriteterne osv.

Afstanden er afgørende

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har plads til at optage alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på din første prioritet, anden til femte prioritet eller en uddannelsesinstitution, som du ikke selv har valgt.

Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge afstanden mellem bopæl og uddannelsesinstitution til grund. Det betyder, at dem, der bor tættest på uddannelsesinstitutionen, optages først.

Gymnasium/HF langt fra bopælen

Du kan godt søge ind på en uddannelsesinstritution, der ligger langt fra din bopæl, men det kan være vanskeligt at blive optaget på en populær uddannelsesinstitution langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi afstandskriteriet er afgørende, hvis uddannelsesinstitutionen får flere første prioriteter, end der er plads til.

Hvis du har en uddannelsesinstitution langt fra din bopæl som første prioritet, så vær opmærksom på, at det kan betyde, at du så samtidig kan risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på et lokalt gymnasium/HF tæt på, hvor du bor, da de kan være fyldt op med første prioritetsansøgere.

Undtagelser

Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde se bort fra afstanden i deres afgørelse.

I det tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter kan Fordelingsudvalget uanset afstanden indplacere dig på en uddannelsesinstitution, hvis du ikke ellers kan få en plads inden for rimelig geografisk afstand. En rimelige geografisk afstand forstås normalt som op til 60 minutter med offentlig transport mellem din bopæl og uddannelsesinstitutionen. Fordelingsudvalget kan også gøre en undtagelse, hvis du har et handicap.

Hvem kan få plads på sin 1. prioritet?

Når der er flere første prioritets ansøgere, end der er pladser på en uddannelsesinstitution, undersøger Fordelingsudvalget ansøgernes afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Dem som bor tættest på uddannelsesinstitutionen optages. Det er din folkeregisteradresse, der tæller som din bopæl.

Hvem kan få plads på sin anden-femte prioritet?

Dine ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge. Er der ikke plads på din første prioritet, skal Fordelingsudvalget derfor først undersøge din anden prioritet, dernæst din tredje prioritet osv.

Fordelingsudvalget undersøger, om din anden prioritet har plads til at opsøge ansøgere, når alle dem, der har ønsket uddannelsesinstitutionen som første prioritet er optaget. Hvis uddannelsesinstitutionen har plads til at optage alle, der har søgt uddannelsesinstitutionen som anden prioritet, får du plads på uddannelsesinstitutionen.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har plads til alle, der har søgt som anden prioritet, bliver det undersøgt, hvad din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution er sammenholdt med alle andre, der har søgt ind som anden prioritet. Dem der bor tættest på optages som udgangspunkt.

Hvis uddannelsesinstitutionen herefter ikke har plads til at optage dig, bliver det på samme måde undersøgt, om din tredje, fjerde eller femte prioritet har plads til at optage dig.

Hvem bliver optaget på en uddannelsesinstitution, de ikke har søgt?

Man har ikke krav på at blive optaget på en bestemt uddannelsesinstitution. Hvis det derfor ikke lykkes at finde en plads på en af dine prioriterede gymnasier/HF, vil Fordelingsudvalget indplacere dig på en uddannelsesinstitution, du ikke selv har valgt. Fordelingsudvalget skal så henvise dig til en uddannelsesinstitution indenfor en rimelig geografisk afstand.

Hvis min afstand til uddannelsesinstitutionen bliver længere?

Ved valget mellem flere ansøgere lægges afstanden mellem bopæl og uddannelsesinstitution til grund. Dem med kortest afstand optages først. Det betyder, at elever som i forvejen har stor afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution risikerer at få en endnu længere afstand.Bestemmelserne om afstand som baggrund for optag sikrer ikke den enkelte ansøger den korteste og mest hensigtsmæssige afstand/transporttid.

Hvilken rolle spiller ansøgning, karakterer, venner og ældre søskende?

Din ansøgning samt afgangs- og årskarakterer spiller ikke en rolle i forhold til optag.

Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til, hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner og ældre søskende har gået på den prioriterede uddannelsesinstitution.

Eneste undtagelse hertil er hvis du søger et profilgymnasium, hvor du skal begrunde din ansøgning. Der er på nuværende tidspunkt ingen profilgymnasier i Region Sjælland.

Kan jeg få en plads i hovedstadsregionen, når jeg bor på Sjælland, Lolland eller Falster?

Hvis du søger en eller flere uddannelsesinstitutioner i hovedstadsregionen, behandles din ansøgning som alle andre ansøgninger. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres med udgangspunkt i din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at du så samtidig kan risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på et lokalt gymnasium/HF tæt på, hvor du bor, da de kan være fyldt op med første prioritetsansøgere.

Jeg skal flytte til hovedstadsregionen fra Region Sjælland - hvad gør jeg?

Du skal hurtigst muligt ringe til rektor på den uddannelsesinstitution, som du ønsker at gå på og sende din uddannelsesplan efter nærmere aftale med rektor. Så snart du kender din præcise adresse skal du sende oplysning herom til den uddannelsesinstitution, som du har kontaktet.

Hvor er min bopælsadresse?

Din bopælsadresse, er den adresse, som fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet.

Hvis du bor på skift hos dine forældre, eller hvis du går på efterskole skal du skrive den adresse i uddannelsesplanen, som fremgår af folkeregisteret.

Hvis du ved, at du skal flytte inden du begynder på STX/HF, skal du skrive en bemærkning herom i uddannelsesplanen.

Optagelsesbekendtgørelse

Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med lovgivningen i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Læs optagelsesbekendtgørelsen

Spørgsmål?

Har du specifikke spørgsmål om optagelse på gymnasium (STX) og HF? Så skriv til os på regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Se også vores flyer med spørgsmål og svar om optagelse på gymnasium (STX) og HF:

Flyer: Godt at vide (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.08.15
Opdateret
21.08.17
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse

 

Flyer: Godt at vide (pdf)

 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50