Søg
 

Sådan vurderer vi din ansøgning

Behandling af din ansøgning afhænger af plads på skolen.Behandlingen af din ansøgning afhænger af, om skolen har plads til at optage alle ansøgere. Langt de fleste ansøgere får deres 1. prioritet opfyldt.

Når skolen har plads til at optage alle ansøgere, der har valgt skolen som 1. prioritet, får du automatisk plads på skolen.

Når skolen ikke har plads til at optage alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på din 1. prioritet, 2. - 5. prioritet eller en skole, som du ikke selv har valgt.

 Afstanden er afgørende for optag

Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge afstanden mellem bopæl og skole til grund. Det betyder, at dem, der bor tættest på skolen, optages først.

Undtagelser

Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde se bort fra afstanden i deres afgørelse.

I det tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter kan Fordelingsudvalget uanset afstanden indplacere dig på en skole, hvis du ikke ellers kan få en plads inden for rimelig geografisk afstand. En rimelige geografisk afstand forstås normalt som op til 60 minutter med offentlig transport mellem din bopæl og skolen.

Fordelingsudvalget kan også gøre en undtagelse, hvis du har et handicap.

Endelig kan fordelingsudvalget gøre en undtagelse for at skabe en hensigtsmæssig klassedannelse, som kan sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af studieretninger.

Hvem kan få plads på sin 1. prioritet?

Når der er flere 1. prioritets ansøgere, end der er pladser på en skole, undersøger Fordelingsudvalget ansøgernes afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Dem som bor tættest på skolen optages. Det er din folkeregisteradresse, der tæller som din bopæl.

Hvem kan få plads på sin 2.-5. prioritet?

Dine ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge. Er der ikke plads på din 1. prioritet, skal Fordelingsudvalget derfor først undersøge din 2. prioritet, dernæst din 3. prioritet osv.

Fordelingsudvalget undersøger, om din 2. prioritet har plads til at opsøge ansøgere, når alle dem, der har ønsket skolen som 1. prioritet er optaget på skolen.

Hvis skolen har plads til at optage alle der har søgt skolen som 2. prioritet, får du plads på skolen.

Hvis skolen ikke har plads til alle, der har søgt skolen som 2. prioritet, bliver det undersøgt, hvad din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution er sammenholdt med alle andre, der har søgt skolen som 2. prioritet. Dem der bor tættest på optages som udgangspunkt.
Hvis skolen herefter ikke har plads til at optage dig, bliver det på samme måde undersøgt, om din 3. 4. eller 5. prioritet har plads til at optage dig.

Hvem bliver optaget på en skole, de ikke har søgt?

Man har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole. Hvis det derfor ikke lykkes at finde en plads på en af dine prioriterede skoler, vil Fordelingsudvalget indplacere dig på en skole, du ikke selv har valgt. Fordelingsudvalget skal så henvise dig til en skole indenfor en rimelig geografisk afstand.

Hvis det ikke er muligt at indplacere dig på et gymnasium, der har den studieretning, du ønsker, kan fordelingsudvalget indplacere dig på en skole, der har andre studieretninger inden for den hovedkategori, som du har søgt.

Hvis min afstand til uddannelsesinstitutionen  bliver længere?

Ved valget mellem flere ansøgere lægges afstanden mellem bopæl og uddannelsesinstitution til grund. Dem med kortest afstand optages først. Det betyder, at elever som i forvejen har stor afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution risikerer at få en endnu længere afstand.

Bestemmelserne om afstand som baggrund for optag sikrer ikke den enkelte ansøger den korteste og mest hensigtsmæssige afstand/transporttid.

Hvilken rolle spiller ansøgning, karakterer, venner og ældre søskende?

Din ansøgning samt afgangs- og årskarakterer spiller ikke en rolle i forhold til optag.

Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til, hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner og ældre søskende har gået på den prioriterede skole.

Eneste undtagelse hertil er hvis du søger et profilgymnasium, hvor du skal begrunde din ansøgning. Der er på nuværende tidspunkt ingen profilgymnasier i Region Sjælland.

Kan jeg få en plads i hovedstadsregionen, når jeg bor på Sjælland, Lolland eller Falster?

Hvis du søger en eller flere skoler i hovedstadsregionen behandles din ansøgning som alle andre ansøgninger. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres med udgangspunkt i din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at du så samtidig fraskriver dig muligheden for at komme ind på et lokalt gymnasium tæt på, hvor du bor, da de kan være fyldt op med 1. prioritetsansøgere.

Jeg skal flytte til hovedstadsregionen fra Region Sjælland - hvad gør jeg?

Du skal hurtigst muligt ringe til rektor på det gymnasium, som du ønsker at gå på og sende din uddannelsesplan til skolen efter nærmere aftale med rektor. Så snart du kender din præcise adresse skal du sende oplysning herom til det gymnasium, som du har kontaktet.

Hvor er min bopælsadresse?

Din bopælsadresse, er den adresse, som fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet.

Hvis du bor på skift hos dine forældre, eller hvis du går på efterskole skal du skrive den adresse i uddannelsesplanen, som fremgår af folkeregisteret.

Hvis du ved, at du skal flytte inden du begynder på et gymnasium, skal du skrive en bemærkning herom i uddannelsesplanen.

Optagelsesbekendtgørelse

Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med lovgivningen i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.08.15
Opdateret
15.12.16
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse

 

Flyer: Godt at vide (pdf)

 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50