Søg
 

Regionalt Strategisk Samarbejdsforum

Regionalt Strategisk Samarbejdsforum (RSS) mødes to gange om året.

​I RSS sidder ledelsesrepræsentanter fra regionens uddannelsesinstitutioner: UC Sjælland, SOSU Nykøbing, SOSU Sjælland og Roskilde Handelsskole efter behov samt repræsentanter fra Region Sjællands fem sygehusledelser og Koncern HR.

Regionalt Strategisk Samarbejdsforum (RSS) er nedsat med henblik på, at styrke fælles interessefelter i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i region Sjælland og Region Sjælland.

Region Sjælland har et væsentligt fokus på at styrke indsatsen med at sikre de rigtige kompetencer, både i forhold til behov for konkrete faglige kompetencer, men også når det gælder mere strategiske og tværgående samarbejder med regionens uddannelsesinstitutioner. 
Region Sjælland er regionens største arbejdsgiver. Hovedparten af regionens medarbejdere er beskæftiget inden for sundhedsområdet, men regionen har f.eks. også lægesekretærer og pædagoger m.v. ansat og Region Sjælland er derfor en væsentlig aftager af færdiguddannede fra både erhvervsuddannelser og korte- og mellemlange videregående uddannelser beliggende i regionen.

Uddannelsesinstitutionerne tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede, professionsbaserede og praksisnære uddannelser, hvorfra regionens sygehuse, sociale institutioner m.v. modtager mange studerende i praktik. 

I forlængelse heraf, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionerne og Region Sjælland samarbejder inden for en række områder. Samarbejdet formaliseres i et forum kaldet Regionalt Strategisk Samarbejdsforum (RSS). Parterne samarbejder ligeledes med andre interessenter, herunder kommuner og erhvervsliv m.fl.

  
  
Referat_RSS_ 06.10.2017.pdf
  
Dagsorden_RSS_06.10.2017.pdf
  
Referat_RSS_10.02.2017.pdf
  
Dagsorden_RSS_10.02.2017.pdf
  
Referat_RSS_21102016_godkendt.pdf
  
Dagsorden_RSS_21102016.pdf
  
Oprettet
04.11.16
Opdateret
27.10.17
Link til denne side:
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. 24 41 11 70