Søg
 

Køge Sygehus

​​​
​Regionsfunktioner Køge Sygehus
Anæstesiologi

Regionsfunktioner inden for:

Anæstesi
 • Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus og Slagelse Sygehus)
 • Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn < 2 år og ASA ≤ 2 til akutte og elektive mindre operative indgreb (knivtid < 2 timer) (Varetages i Region Sjælland på Roskilde Sygehus, Næstved Sygehus, Køge Sygehus og Slagelse Sygehus)

Intensiv medicinsk terapi

 • Komplekse kroniske non-maligne smertetilstande, som kræver en multidisciplinær tilgang ud fra bio-psyko-sociale perspektiver og psykoedukativ intervention, bør foregå i et tværregionalt samarbejde
 
Arbejdsmedicin

Regionsfunktioner inden for:
 
 • Komplicerede arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Sygdomme, der skal arbejdsmedicinsk udredes på regionsfunktions-niveau, herunder:
  • Sjældne tilfælde af bevægeapparatlidelser, herunder komplicerede vurderinger i relation til ualmindelige degenerative eller inflammatoriske sygdomme: 
  • Sjældne tilfælde af toksisk og allergisk håndeksem, nældefeber, fotodermatitis og maligne hudsygdomme 
  • Sjældnere biomekaniske eller toksiske påvirkninger af perifere nerver samt hjerneskader som følge af udsættelse for organiske opløsningsmidler, bly, mangan, kviksølv eller andre sjældent forekommende neurotoksiske stoffer 
  • Sjældnere erhvervsrelaterede årsager til medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser samt til nedsat forplantningsevne 
  • Kræftsygdomme, der kan sættes i relation til ualmindelige eksponeringer 
  • Andre sjældne tilstande, fx arbejdsmedicinske vurderinger ved duft- og kemikalieintolerance (MCS), barotraumer samt subakutte og kroniske forgiftningstilstande og følgevirkninger heraf på lever, nyrer og hjerte
 
Intern medicin: Endokrinologi

Regionsfunktioner inden for:

Diabetes mellitus
 • Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus
Kalcium-metaboliske sygdomme
 • Medicinsk behandling af primær hyperparathyreoidisme 
 • Familiær hypocalcurisk hypercalcæmi
 • Mb. Paget
 • Osteoporose hos mænd < 60 år
 • Sjældne former for osteoporose
Binyre- og gonade-sygdomme
 • Mb. Addison 
 • Diagnostik af fæokromocytom
 • Mb. Conn 
 • Cushing syndrom 
 • Klinefelters syndrom
 • Kallman syndrom
Ernæringsrelaterede sygdomme
 • Avitaminoser
 • Malnutrition
Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Regionsfunktioner inden for:

 • Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus - Funktionen varetages tillige af intern medicin: infektionsmedicin på Roskilde Sygehus)
 • Patienter med inflammatorisk tarmsygdom
  • Patienter som ikke umiddelbart responderer på standardbehandling, sjældne ekstraintestinale komplikationer
  • Crohns sygdom og komplicerede fistler
  • Gravide, hvis tarmsygdom ikke responderer tilfredsstillende efter max 3 dages systemisk steroid behandling (varetages i samarbejde med gynækologi og obstetrik)
Intern medicin: Reumatologi

Regionsfunktioner inden for:

Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme
 • Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som fx reumatoid vaskulit
 • Primære vakulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet 
 • Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som fx serosit og let nefropati 
 • Andre inflammatoriske bindevævssygdomme som fx systemisk sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjögren og essentiel kryoglobulinæmi
 • Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau)
Non-inflammatoriske rygsygdomme
 • Svære rygsygdomme, som ikke bedres efter gængs tværfaglig behandling i løbet af 6 uger
Kirurgi

Regionsfunktioner inden for:

Spiserøret
 • Anlæggelse af stents, herunder selvekspanderende metalstents (SEMS) Mhp. vurdering af indikationen derfor, skal alle patienter forud for anlæggelse vurderes i det relevante multidisciplinære team (MDT)
 • Endoskopisk mucosa resektion

Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi

 • Diagnostik m.h.p. operation for fedme (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus i Bariatrisk klinik, i regi af Kirurgisk Afdeling)
 • Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil
 • Diafragma og gastro-oesophageal refluks 
 • Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi . Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Tyk- og tyndtarm

 • Reservoir (tyndtarm) 
 • Crohns sygdom – komplicerede tilfælde 
 • Avanceret enteroskopi herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling)

Endetarm

 • Komplicerede analfistler, som ikke kan behandles med løs Seatonsutur herunder høje transsfinkteriske fistler, suprasfinkteriske fistler, recidiverende fistler, fistler ved Crohns sygdom eller anovaginale og rektovaginale fistler
Ortopædisk kirurgi

Regionsfunktioner inden for:
 
Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi
 • Revisionskirurgi på forreste korsbånd

Fod-ankelkirurgi

 • Tå-alloplastikker
 • Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner)
 • Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner
Hofte- og knæalloplastik
 • Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus og Slagelse Sygehus

Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi

 • Revisionskirurgi på forreste korsbånd
  Fod-ankelkirurgi
 • Tå-alloplastikker
 • Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) 
 • Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner

Skulder-albue kirurgi

 • Rotator cuff rekonstruktion af flere sener (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus og Holbæk Sygehus)
 • Skulderinstabilitet og kontraktur (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus og Holbæk Sygehus)
 • Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom (Varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus og Holbæk Sygehus)

Rygkirurgi

 • Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; fx arkolytisk spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne
 • Vertebro- og kyphoplastik (udviklingsfunktion)
Øre-Næse-Hals

Regionsfunktioner inden for:

Hoved-halskirurgi (benign)

 • Thyreoidea kirurgi (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)
 • Spytkirtelkirurgi og –skopi (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)
 • Kongenitte cyster og - fistler (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)

Laryngologi

 • Larynxpapillomer
 • Laryngoplastikker
 • Anvendelse af voice-analyser m.v. til diagnostik af stemmelidelser

Otokirurgi, Trommehinde/mellemøre

 • Stapedotomi (varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus)
 • Børnecholesteatomer (varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus)
 • Mellemørekirurgi på ”only hearing ear” (varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus)
 • Akut mastoidektomi hos børn (varetages i Region Sjælland på Køge Sygehus)

Otokirurgi, Ydre øre/øregang

 • Aquisit øregangsatresi/meatoplastik (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)
 • Øregangscholesteatom(varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)

Rhinologi

 • Computerassisteret bihulekirurgi (CASS FESS) (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)
 • Kirurgi af invert papillom (varetages i Region Sjælland på Slagelse Sygehus og Køge Sygehus)
 • Ydre næsekorrektioner

Fik du svar på dit spørgsmål?

Svarmuligheder
Hvad manglede du på siden?

Skriv i nedenstående kommentarfelt, hvad du savner på siden.
Din henvendelse registreres anonymt. Det betyder, at vi ikke kan svare på dine eventuelle spørgsmål.
Ønsker du at kontakte en afdeling eller person i regionen – se venligst under Kontakt-siden

Hvad savnede du på siden
Oprettet
11.05.12
Opdateret
28.01.14