Søg
 

Rationel Lægemiddelbehandling

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige lægemiddelbehandling, til den billigst mulige pris. Dette arbejdes der målrettet med i Lægemiddelenheden og i Den Regionale Lægemiddelkomité. 

Den Regionale Lægemiddelkomité

Lægemiddelkomiteen (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling. En del af LMKS arbejder handler desuden om at orientere regionens sygehusledelser om beslutninger i Medicinrådet.

Lægemiddelenheden

I samarbejde med almen praksis og sygehusene arbejder Lægemiddelenheden på at fremme rationel lægemiddelbehandling i regionen.

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Oprettet
07.01.12
Opdateret
21.03.17
Link til denne side: