Søg
 

Rationel Lægemiddelbehandling

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige lægemiddelbehandling, til den billigst mulige pris. Dette arbejdes der målrettet med i Lægemiddelenheden og i Den Regionale Lægemiddelkomité. 

Den Regionale Lægemiddelkomité

Lægemiddelkomiteen (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling. En del af LMKS arbejder handler desuden om KRIS, Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, og RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin.

Lægemiddelenheden

I samarbejde med almen praksis og sygehusene arbejder Lægemiddelenheden på at fremme rationel lægemiddelbehandling i regionen.

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Oprettet
07.01.12
Opdateret
21.03.17