Søg
 

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Klinisk Farmakologisk Enhed yder service til hele Region Sjælland og har base på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Omdrejningspunktet for enhedens arbejde er rationel farmakoterapi, der handler om at vælge de lægemidler, der giver den bedste effekt og de færreste og mindst alvorlige bivirkninger, uden at de er unødvendigt dyre.

Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale, der omhandler alle aspekter af lægemiddelbehandling, fra behandling af den enkelte patient til brug af lægemidler i samfundet som helhed. Vi assistere sundhedsprofessionelle og administratorer med faglig viden og evidens på lægemiddelområdet. Klinisk Farmakologi varetager også forskning og undervisning af mange forskellige faggrupper.

De totale omkostninger til lægemidler i Region Sjælland er på mere end 2,6 mia. kr. om året, heraf bruges ca. 800 mio. på sygehusene.

Funktioner 

  • Bivirkningsmanageren indberetter bivirkninger til sundhedsstyrelsen, for de klinisk arbejdende sygehuslæger i regionen.
  • Psykiatriens Medicininformation er en telefonrådgivning for læger i psykiatrien, og besvarer spørgsmål vedrørende behandlingen med psykofarmaka. Psykiatriens Medicininformation er en del af Psykiatriens Medicinprojekt.
  • Medicininformationen er en telefonrådgivning for læger og andet sundhedspersonale på somatiske afdelinger i regionen samt praktiserende læger. MedicinInformationen besvarer patientrelaterede spørgsmål om behandling med lægemidler.

​​Ph.d.-projekt

  • Mining for Adverse Drug Reactions in Electronic Patient Records: Projektet handler om at bruge datalogiske metoder fra Bioinformatik/System Biologi, herunder tekst mining, til at finde mulige sammenhænge mellem lægemiddelforbrug og symptomer, der kunne være bivirkninger. Afsluttes september 2017.  

Ansatte

Overlæge, ph.d.
Stig Ejdrup Andersen

Overlæge, ph.d.
Gesche Jürgens

Afdelingslæge
Kenneth Skov

Farmaceut
Marianne Sindahl Larsen

Ph.d.-studerende, Læge
Freja Karuna Hemmingsen Sørup

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.08.13
Opdateret
17.01.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Farmakologisk Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Ny Østergade 12
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 89 32
 

 For Fagprofessionelle

 


Telefontid hverdage kl. 9-12.
Medinfo@regionsjaelland.dkTelefontid hverdage kl. 9-12.
Medinfo@regionsjaelland.dk

 

Telefontid hverdage kl. 9-15.
bivirkning@regionsjaelland.dk

 

Lægemiddelkomitéen

Den Regionale Lægemiddelkomité skaber sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.