Søg
 

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Vi vil alle have den bedste kvalitet i sundhedsvæsenet. Det gælder både patienter og pårørende. Og det gælder naturligvis for det personale, der arbejder i sundhedsvæsenet til daglig.

Det Nationale Kvalitetsprogram

På sygehusene og i Psykiatrien i Region Sjælland arbejder man nu efter Det Nationale Kvalitetsprogram.

Den Danske Kvalitetsmodel - version 2

I dagene 10.-27. juni 2014 blev Region Sjællands sygehuse og Psykiatrien vurderet ud fra kravene i 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel - version 1

I sommeren og efteråret 2011 blev kvaliteten på Region Sjællands sygehuse og i Psykiatrien Region Sjælland vurderet efter kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

Kvalitet i akutberedskabet

Akutberedskabet - det præhospitale område - er underlagt kravene i den Danske Kvalitetsmodel. I 2012 blev Region Sjælland akkrediteret.

Oprettet
20.02.14
Opdateret
05.02.15
 

 Kontakt

 
Kvalitet og Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.

 

 D4 Dokumentportal