Søg
 

Patientinddragelsesudvalg 2014-2017 i Region Sjælland

I forsommeren 2014 blev Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg nedsat i henhold til Sundhedsloven § 204, stk. 4.

Patientinddragelsesudvalget skal bidrage til at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet med et særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellem hospitaler, praksissektoren og kommunale tilbud.
 
Udvalget skal inddrages systematisk i drøftelser af emner, der ligger inden for praksisplanerne for almen praksis og sundhedskoordinationsudvalgets emner.
 
Patientinddragelsesudvalget skal også inddrages i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen og sundhedsaftalen.
 
Patientinddragelsesudvalget består af syv medlemmer, der repræsenterer Regionsældrerådet, Ældresagen, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.
 
Danske Patienter:​
  • Jørgen Søndergaard
  • Lise Landgren, Danmarks Lungeforening
  • Erik Ravn, Bedre Psykiatri
Danske Handicaporganisationer:
  • Merete L. Sørensen, Landsforeningen SIND
  • Ulla T. Wæber, Scleroseforeningen
  • Ilse R. Johansson, Hjernesagen
Ældrerådet i Region Sjælland:
  • Lotte Petersen
Ældresagen:
  • Jørgen Lassen

Formand er Lise Landgren fra Danmarks Lungeforening.

Kontakt til Patientinddragelsesudvalget kan ske via mail til liselandgren@mail.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.06.15
Opdateret
11.05.17
Link til denne side: