Søg
 

Anmeldelse til Datatilsynet

En stor del af de sundhedsvidenskabelige projekter skal anmeldes til Datatilsynet. Her kan du finde skema og vejledning til anmeldelse af dit projekt til Datatilsynet.

Når du planlægger sundhedsvidenskabelige projekter, er det vigtigt, du er opmærksom på, hvilke projekter der skal anmeldes til Datatilsynet. Det kan du læse mere om i
 
For at reducere forskernes tidsforbrug til indberetning af projekter, har Region Sjælland foretaget en såkaldt paraplyanmeldelse af sundhedsvidenskabelige projekter til Datatilsynet. Her kan du læse mere om, hvilke forsøg der falder inden for paraplyanmeldelsen.
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt skal anmeldes til Datatilsynet, kan du finde flere informationer på Datatilsynets hjemmeside
 
Hvis dit projekt falder indenfor paraplyanmeldelsen, skal du anmelde projektet til Region Sjællands kontaktperson for datatilsynet, Lia Giarbini Lund, som vil sørge for at indberette nye projekter og evt. ændrede forudsætninger for tidligere anmeldte projekter til Datatilsynet.
 
Sådan gør du
Når du skal anmelde et forsøg til Datatilsynet under Region Sjællands paraplyanmeldelse, skal du benytte anmeldelsesskemaet nedenfor. Det er vigtigt, at du udfylder skemaet korrekt og at alle felter er udfyldt.
 
Anmeldelsesskema Datatilsynet
 
Det udfyldte skema skannes ind og sendes via mail til datatilsyn@regionsjaelland.dk HUSK at vedhæfte en protokol/ projektbeskrivelse for projektet!
 
Sikker dataopbevaring
Det skal fremgå af protokollen/projektbeskrivelsen og af anmeldelsesskemaet, hvordan data tænkes opbevaret og hvor længe. Der skal ligeledes fremgå navne på den projektansvarlige og øvrige, der behandler data. Du kan se mere om korrekt opbevaring af data på vores (PFI) sider på intranettet - eller kontakt IT-sikkerhed for yderligere oplysninger. Se regionens retningslinjer for informationssikkerhed (linket er til regionens intranet og kan således kun tilgås af medarbejdere med adgang til intranettet). 
 
Vi har udarbejdet nedenstående kvikguide til sikker dataopbevaring, som angiver, hvordan du som projektansvarlig skal sikre dig, at du opbevarer henholdsvis elektroniske og biologiske data samt papirdata korrekt.
 
 
Sagsbehandlingstid
Du vil efter fremsendelse af anmeldelsen modtage en elektronisk godkendelse på anmeldelsen.
 
Hvis der er mangler i din anmeldelse eller protokol/ projektbeskrivelse, vil du blive kontaktet, så manglerne kan blive udbedret, inden en godkendelse kan ske.
 
NB! Du må forvente, at ventetiden på opstart af sagsbehandling lige i øjeblikket er mellem 6-8 uger, fra vi modtager din anmeldelse. Selve sagsbehandlingstiden er afhængig af anmeldelsens kompleksitet. Vi anbefaler derfor, at du indsender din anmeldelse i god tid. 
 
 
Når andre behandler dine data
Hvis projektets data skal behandles, analyseres eller opbevares uden for Region Sjælland som organisation, skal der indgås en databehandleraftale mellem Region Sjælland som dataansvarlig og den eksterne part som databehandler.


Det vil sige, at hvis data, herunder biologisk materiale, i et projekt godkendt under Region Sjællands paraplygodkendelse fra Datatilsynet skal analyseres, behandles eller opbevares på anden vis uden for regionen, skal der indgås en sådan databehandleraftale. Dette gælder både, hvis data sendes til ekstern part i eller udenfor Danmarks grænser.

Region Sjællands kontaktperson har en standard til databehandleraftalen, som skal udfyldes og underskrives af parterne, før den endelige godkendelse kan gives. Endvidere skal databehandler underskrive en instruks fra dataansvarlige.

Der kan være særlige vilkår ved behandling af data i et land, som ikke er medlem af EF. Hvis du har brug for at få behandlet/analyseret data i et ikke-medlemsland, kan du kontakte regionens kontaktperson vedr. Datatilsynet og få råd og vejledning.

Hvis dit projekt ændrer sig eller forlænges
Hvis de oplysninger, du har givet i din anmeldelse ikke længere er korrekte, har du pligt til at revidere din anmeldelse og fremsende en ny anmeldelsesblanket til datatilsyn@regionsjaelland.dk
 
Du skal huske at krydse af øverst i skemaet, om der er tale om en ændring eller en forlængelse samt angive det tidligere godkendelsesnummer, du fik oplyst ved modtagelse af den oprindelige godkendelse. Ved anmeldelse af forlængelse skal du endvidere angive den nye slutdato for projektet.
 
Skal du bruge data fra tidligere forskningsprojekter, så se mere på siden 'Videregivelse af data fra tidligere forskningsprojekter'. 
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende anmeldelse til datatilsynet, så husk, at du eventuelt kan finde svaret på vores FAQ-side. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.03.14
Opdateret
17.04.18
Link til denne side:
 

 Kontaktperson vedr. Datatilsynet

 

Forskningssekretær

Lia Giarbini Lund på 

datatilsyn@regionsjaelland.dk eller på tlf. 24 97 54 37

 

 Sikre data

 

Kampagne1 

Det er vigtigt, at du ved, hvordan du opbevarer dine data, så de lever op til retningslinjerne for IT-sikkerhed i Region Sjælland.

 

IT-sikkerhed har udgivet folderen "Informationssikkerhed - også dit ansvar", som du kan finde på regionens og vores intranet.

 

Kvikvejledning:

"Sikre data - dit ansvar"

 

Kvikvejledning:

"Upload af lydfiler til teamsite"

 

 Hvem er dataansvarlig?

 

​Den dataansvarlige for projekter, der anmeldelse via Region Sjællands paraplyanmeldelse er Region Sjælland.

Den projektansvarlige vil ofte være den forsker, som er ansvarlig for projektets gennemførelse - herunder for behandlingerne af personoplysningerne.

Den projektansvarlige er - sammen med Region Sjælland - ansvarlig for, at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataloven.

 

 Nyttige links

 
 

 Dataadgang hos SSI

 
​Læs mere om, hvordan du får adgang til data hos SSI's Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.