Søg
 

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er etableret for at sikre, at den sundhedsvidenskabelige forskning i regionen kontinuerligt udvikles. Læs mere om fonden og find praktisk information om deadlines og ansøgningsprocedurer mv.

Om fonden
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter forestået af personale ansat ved de somatiske sygehuse, Psykiatrien samt i praksissektoren i Region Sjælland.

Fondens formål er at sikre

 • velfungerende forskningsmiljøer inden for hvert klinisk og paraklinisk speciale
 • fokus på regionens akutafdelinger
 • styrkelse af spirende forskningsmiljøer
 • midler til fastholdelse og videreudvikling af regionens stærke forskningsmiljøer
 • styrkelse af den tværgående/tværfaglige forskning
 • styrkelse af den tværsektorielle forskning
 • fremme af MVU-forskning

Fonden tilgodeser følgende forskningsemner:

 • Forskning i akutafdelinger med fokus på omlægning til ambulante og/eller accelererede forløb forventes at modtage ca. 1/3 af midlerne
 • Forskning i folkesygdomme, kroniske lidelser eller multisygdom en anden 1/3
 • Ikke-specifikke forskningsemner forventes at modtage 1/3 af midlerne.

Projekter med tværfaglige formål, tværgående projekter mellem specialer eller projekter, der foregår på tværs af sektorer med inddragelse af kommuner eller den primære sektor vægtes højere end projekter, der foregår indenfor et enkelt speciale eller er håndteret af en enkelt faggruppe. Målet er en fordeling med 1/3 af midlerne til tværfaglige/tværgående projekter, 1/3 til tværsektorielle projekter og en sidste 1/3 til øvrige samarbejdsformer.

Hvem kan søge fonden?
Forskningsfonden kan søges af alle ansatte, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland).

Hvad kan der søges penge til?
Ansøgere (den fagligt ansvarlige, som minimum er ph.d.) kan søge om midler til:

 • frikøb af projektmedarbejdere, herunder lønudgifter for ansatte i forskeruddannelse (men som udgangspunkt ikke løn til fastansatte forskere)
 • introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning
 • medfinansiering af ph.d.-stipendier
 • frikøb af post doc.

Der ydes kun begrænset støtte til driftsmidler til leje, leasing eller køb af apparatur, kliniske og parakliniske tjenesteydelser som analyser af blodprøver, særlige billeddiagnostiske undersøgelser mv., teknisk/statistisk konsulentbistand, udgivelse af skriftlige publikationer og projektrelaterede studierejser og konferencer. 

Dækning af studieafgift og annuum for ph.d.-studerende skal fortsat søges ved separat ansøgning.

Hvor meget kan der søges?
Minimumsbeløbet for en ansøgning er 150.000 kr. En afdeling kan maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.

Ansøgningsprocedure
Du finder links til opslag, ansøgningsskema samt vejledning til dette i kolonnen til højre, når forskningsfonden er slået op. Vær opmærksom på, at du får udfyldt samtlige obligatoriske felter og får vedlagt samtlige bilag. Bilag skal vedhæftes i én samlet pdf-fil, da du i modsat fald vil få administrativt afslag.

Det anbefales, at du udskriver vejledningen til ansøgningsskemaet og har den liggende ved siden af dig, mens du udfylder skemaet, så du sikrer dig, at du får alt med. Vejledningen går systematisk frem og følger skemaet, og den gør også opmærksom på nødvendige bilag.

Efter indsendelsen af din ansøgning modtager du en kvittering for, at din ansøgning er modtaget. I kvitteringsmailen modtager du også et link til en oversigt over dine gemte og sendte ansøgninger, som du skal benytte, hvis du vil redigere i din ansøgning. Du kan redigere i din ansøgning helt frem til ansøgningsfristen. 

NB! Hvis du har vedhæftet bilagsfilen og senere går ind og redigerer i din ansøgning, så vær opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedhæfte din bilagsfil igen. Det er vigtigt, at du gør dette ved redigering, da din bilagsfil ellers ikke vil være vedhæftet din ansøgning.

Du kan læse mere om tidspunkt for svar i kolonnen til højre. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende fonden eller overførsel af bevilgede midler, kan du kontakte konsulent Karoline Baldur Jensen på telefon 93 57 03 36.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.03.13
Opdateret
06.12.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
 

 Ansøgningsfrist

 

Næste opslag forventes forår 2018

 

Opslaget for 2017:

Opslag RSSF

Ansøgningsskema​

Vejledning til ansøgning

 

Der forventes at komme svar på ansøgninger for 2017 i uge 47 2017.

 

 

 

 Afrapportering

 

Hvert år i januar vil forskere, der har aktive forskningsprojekter finansieret helt eller delvist af regionen, blive bedt om at udfylde en elektronisk rapport med videnskabelig og finansiel status og resultater.
  
 

 Forskningspolitik 2015-18

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.