Søg
 

Forskningskurser

Der udbydes gennem Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK) en række forskningsrelaterede kurser. Flere af disse er tilrettelagt i samarbejde med PFI. Få et overblik neden for og se, hvor du kan få yderligere oplysninger.

​Grundet sundhedsplatformen sættes hovedparten af forskningsrelaterede kurser på pause i 2017.

Kurser 2017/2018

Datahåndtering i forskningsprojekter
Nyt kursus om lovgivnings- og datasikkerhedsmæssige aspekter af sundhedsforskningen. Formålet med kurset er at give forskerne kendskab til de IT-værktøjer til indsamling, behandling og opbevaring af forskningsdata, som regionen stiller til rådighed. Kurset fokuserer desuden på lovkrav i forbindelse med indhentning, opbevaring, anvendelse og videregivelse af sundhedsdata. 
Ansvarlig – Jesper Grarup og nedsat arbejdsgruppe
Status: Nye kurser forventes udbudt og afholdt forår 2018.

Forskerlederuddannelse
Uddannelsesforløb i "Ledelse af Forskning" har til formål at opkvalificere regionens forskere i 1) at bedrive professionel forskningsledelse i den daglige ledelse af forskningsgrupper samt 2) klæde dem på til at indgå i en strategisk udvikling og implementering af forskningen i den kliniske praksis.
Ansvarlig: Sanne Bjergskov Andersen og ekstern underviser Søren Barlebo / drift CUK
Status: Planlægges som del af forskningspolitikkens midtvejsevaluering foråret 2017, som led i evalueringens strategiske forskningsudvikling. 

Kurser og workshops udbudt af Fagbiblioteket 2017

Litteratursøgning

Fagbiblioteket står for at holde kurser i litteratursøgning. Kurserne annonceres på fagbibliotekets hjemmeside og på PFI hjemmeside.
Ansvarlig – Penille Pless /Underviser fagbiblioteket
Status: Fortsætter som hidtil. Udbydes pt. kun til SUH og Holbæk, men bør i fremtiden udbydes regionalt og evt. koordineres med CUK.

Kurser 2018

Workshop i populær forskningsformidling
Formål er at styrke deltagernes evner til at kommunikere deres forskningsresultater til offentligheden, til medier samt til specialister med anden faglig baggrund.
Målgruppe: Forskere i Region Sjælland.
Ansvarlig:  CUK/ ekstern undervisere fra Publicer
Status: Blev udbudt som pilot i 2016 med gode evalueringer. På pause i 2017. Udbydes til ca. 16 deltagere 1. kvartal 2018.

Journalclub med fokus på ledelse af forskning og udvikling
Formålet med journalclub for ledere er at styrke lederens kompetencer til at lede forskning og udvikling.
Målgruppe: ledende oversygeplejersker, ledende chefjordemødre, ledende overradiografer, ledende overbioanalytikere og ledende overfysioterapeuter.
Ansvarlig – CUK / Underviser Mette Kjærholt, Roskilde
Status: Udbydes 1 gang årligt ca. 20 deltagere. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

Artikelskrivning
Formålet med kurset er at understøtte sygehusenes strategi for forskning og udvikling på alle faglige niveauer; herunder at få skabt og understøttet en publiceringskultur i Region Sjælland.
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle MVU, der har gennemført og afsluttet et udviklings- eller forskningsprojekt, som endnu ikke er publiceret.
Ansvarlig – CUK / Ny underviser under afklaring
Status: Udbydes 1 gang årligt ca. 20 deltagere. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

Statistik på master og kandidatniveau
Statistik på master- og kandidatniveau med fokus på anvendt statistik mhp. at påbegynde egen forskning.
Målgruppe: Alle
Ansvarlig – CUK /Underviser ekstern statistiker
Status: Udbydes 2 gange årligt ca. 20 deltagere. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

SurveyXact - introduktion
På kurset introduceres nye SurveyXact-brugere til alle væsentlige dele af SurveyXact, spørgeskemaværktøj der kan anvendes i forskningsprojekter.
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: CUK
Status: Udbydes løbende gennem aftale med Rambøll. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

SurveyXact - avanceret
På kurset arbejdes med nogle af de avancerede funktioner i SurveyXact. Gennem praktiske eksempler og realistiske øvelser finjusteres et allerede oprettet spørgeskema og forskellige rapporteringsfunktioner gennemgås.
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: CUK
Status: Udbydes løbende gennem aftale med Rambøll. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

 

 

 

 


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.14
Opdateret
06.11.17
Link til denne side:
Andre sider under Kurser og arrangementer
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.