Søg
 

Forskningskurser

Der udbydes gennem Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK) en række forskningsrelaterede kurser. Flere af disse er tilrettelagt i samarbejde med PFI. Få et overblik neden for og se, hvor du kan få yderligere oplysninger.

Kursusoversigt

Datahåndtering i forskningsprojekter
Nyt kursus om lovgivnings- og datasikkerhedsmæssige aspekter af sundhedsforskningen. Formålet med kurset er at give forskerne kendskab til de IT-værktøjer til indsamling, behandling og opbevaring af forskningsdata, som regionen stiller til rådighed. Kurset fokuserer desuden på lovkrav i forbindelse med indhentning, opbevaring, anvendelse og videregivelse af sundhedsdata. 
Ansvarlig – Jesper Grarup og nedsat arbejdsgruppe
Status: Nye kurser forventes udbudt og afholdt forår 2018.

Strategisk forskningsledelse
Deltagerne får indsigt i og bliver afklaret i egen ledelsesrolle, opgaver og ansvar i ledelsen af forskerteamet og forskningsmiljøet.
Ansvarlig: Dixi Louise Strand og ekstern underviser Søren Barlebo / drift CUK.
Målgruppe: Målgruppen er forskere med ledelsesansvar.
Deadline for tilmelding: den 1. april 2018
Læs mere om kurset

Litteratursøgning

Fagbiblioteket står for at holde kurser i litteratursøgning. Kurserne annonceres på fagbibliotekets hjemmeside og på PFI hjemmeside.
Ansvarlig: Penille Pless /Underviser fagbiblioteket
Systematisk Litteratursøgning
Målgruppe: Alle
Sted: Aftales med bibliotekar Penille Pless - Kan afholdes lokalt
Indhold: Få professionel hjælp og vejledning til systematisk litteratursøgning i forbiindelse med for eksempel efteruddannelse, forsknings- og udviklingsprojekter. Fagbiblioteket tilbyder blandt andet undervisning i brugen af databaser som PubMed, Embase og Cinahl.
Kontakt/tilmelding: Kontakt fagbiblioteket for flere oplysninger eller for at få en aftale med bibliotekaren.
E-mail: fagbib1@regionsjaelland.dk eller ppl@regionsjaelland.dk

Workshop i effektiv forskningsformidling
Formål er at styrke deltagernes evner til at kommunikere deres forskningsresultater til offentligheden, til medier samt til specialister med anden faglig baggrund.
Målgruppe: Forskere i Region Sjælland.
Ansvarlig:  CUK/ ekstern undervisere fra Publicer
Deadline for tilmelding: den 1. maj 2018.
Læs mere om kurset

Journalclub med fokus på ledelse af forskning og udvikling
Formålet med journalclub for ledere er at styrke lederens kompetencer til at lede forskning og udvikling.
Målgruppe: ledende oversygeplejersker, ledende chefjordemødre, ledende overradiografer, ledende overbioanalytikere og ledende overfysioterapeuter.
Ansvarlig – CUK / Underviser Mette Kjærholt, Roskilde
Status: Udbydes 1 gang årligt ca. 20 deltagere. På pause i 2017. Udbydes igen i 2018.

Artikelskrivning
Formålet med kurset er at understøtte sygehusenes strategi for forskning og udvikling på alle faglige niveauer; herunder at få skabt og understøttet en publiceringskultur i Region Sjælland.
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle MVU, der har gennemført og afsluttet et udviklings- eller forskningsprojekt, som endnu ikke er publiceret.
Ansvarlig – CUK / Underviser Gitte Bunkenborg
1. kursusdag: d.29.08.2018
Sted: Holbæk
Tilmelding og beskrivelse.
Tilmeldingsfrist: 17. juni 2018

Anvendt Biostatistik 
Målgruppe: Forskerspirer og erfarne forskere.
Forskerspirer med en idé til et forskningsprojekt, som ønsker indsigt i design og analyse, herunder beregning af stikprøvestørrelser, metodevalg, tests, regressionsmodellering. Erfarne forskere, som har behov for mere komplekse analyser eller hjælp til analyse og tolkning af resultater fra et konkrekt igangværende forskningsprojekt. Alle kan deltage usanet uddannelsesbaggrund, faggruppe og forskningsområde. Forkere og forskerspirer i Region Sjælland.
Ansvarlig: CUK /Gunnar H. Laier, Biostatistiker, Ph.D.
Deltagere: 20
To moduler: 24. maj 2018 og 7. juni 2018. Begge dage kl. 9-15 i Sorø.
Sted: Regionshuset Sorø
Tilmelding og beskrivelse.
Tilmeldingsfrist: 25. marts 2018

SurveyXact - introduktion
På kurset introduceres nye SurveyXact-brugere til alle væsentlige dele af SurveyXact, spørgeskemaværktøj der kan anvendes i forskningsprojekter.
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: CUK
Kursus: 6. juni 2018 kl. 10:00-15:30
Sted: Køge
Tilmelding og beskrivelse.
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2018

SurveyXact - avanceret
På kurset arbejdes med nogle af de avancerede funktioner i SurveyXact. Gennem praktiske eksempler og realistiske øvelser finjusteres et allerede oprettet spørgeskema og forskellige rapporteringsfunktioner gennemgås.
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: CUK
Status: Udbydes løbende gennem aftale med Rambøll. Udbydes efteråret 2018.

 

 

 

 


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.14
Opdateret
06.03.18
Link til denne side:
Andre sider under Kurser og arrangementer
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.