Søg
 

Hvad betyder Sundhedsplatformen for mig som patient?

Sundhedsplatformen skaber mere sikre og sammenhængende forløb, blandt andet når​ du bliver behandlet på flere afdelinger og sygehuse. 


Dialog ​​med personalet

Med Sundhedsplatformen får du på www.minsundhedsplatform.dk mulighed for at spille en mere aktiv rolle i behandlingen, så dine behov og ønsker i højere grad er med til at styre forløbet. Du får lettere ved at komme i kontakt med sundhedspersonalet, også hjemmefra, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information.

På sigt ​skriver personalet i din journal, mens du er til stede. Det giver dig mulighed for at spørge, hvis noget er uklart.

Se dine prøvesvar

Du kan se svarene på Min Sundhedsplatform med en forsinkelse på tre døgn ifølge de regler, som er vedtaget i Danske Regioner. Undtaget i Min Sundhedsplatform er:

  • ​Prøvesvar fra patologi, cytologi, genetik og røntgen/ultralyd. Prøvesvar herfra frigives automatisk med en forsinkelse på syv døgn.

  • Prøvesvar fra prøver, der er taget under indlæggelse. Prøvesvar herfra bliver automatisk frigivet, når du bliver udskrevet og gælder kun prøvesvar fra undersøgelser, som er foretaget under den konkrete indlæggelse.

Book en tid

Med Sundhedsplatformen vil der på sigt ​være mulighed for at booke tider til udvalgte aftaler.

Det er afdelingerne, der beslutter, hvilke typer af aftaler, der skal kunne bookes. Du kan altid elektronisk anmode om at aflyse en aftale. Du får besked om, hvorvidt det er muligt at aflyse, booke en ny aftale, eller om det er hensigtsmæssigt at aflyse.​Spørgsmål og svar for patienter

Hvordan får jeg og mine pårørende adgang til Sundhedsplatformen?

Som patient får du adgang til Min Sundhedsplatform på minsundhedsplatform.dk på din pc, via din tablet eller smartphone. Du skal bruge NemID på pc eller via webbrowser på tablet og smartphone. 
 
Du har adgang til Min Sundhedsplatform, når:
 
  • Du er i aktuel behandling på et sygehus, der har taget Sundhedsplatformen i brug.
  • Du er blevet behandlet på et sygehus, hvor Sundhedsplatformen er taget i brug på behandlingstidspunktet.
  • Du inden for de seneste 10 år har været patient på et af Region Hovedstadens eller Region Sjællands sygehuse. Der vil dog ikke være registreret helbredsoplysninger.
Pårørende og værger, der har fået fuldmagt, kan også få adgang til oplysninger. Pårørende til habile patienter vil ligeledes kunne få fuldmagtsadgang. Som udgangspunkt kan forældre (med forældremyndighed) få adgang til oplysninger, der kan dog være undtagelser til dette, jf. sundhedslovens §§ 37 og 38.
 
Tidligere helbredsoplysninger kan stadig ses på sun​dhed.dk.
 
I 2017 bliver der lanceret en app til Min Sundhedsplatform.

Hvordan vil jeg kunne mærke sygehusenes omstilling til Sundhedsplatformen?

Der kan opstå ventetid og situationer, hvor behandlingsforløb forsinkes. Det kan være nødvendigt, at du bliver behandlet på et andet sygehus end først planlagt. Sygehusene kan aflaste hinanden og vil gøre alt for, at patienter med akutte behandlingsbehov ikke berøres.

Får min praktiserende læge adgang til Sundhedsplatformen?​

I første omgang får din praktiserende læge i almen praksis ikke adgang til Sundhedsplatformen. På et senere tidspunkt bliver det undersøgt, om praktiserende læger skal have adgang.

Hvordan sikres det, at kun sundhedspersoner med et legalt ærinde får adgang til mine helbreds- og personoplysninger?

Det er vigtigt, at du som patient er tryg ved, at det kun er relevant personale, der tilgår dine helbredsoplysninger. Sundhedsplatformen er bygget op, så en medarbejder kun har adgang til en patients oplysninger, hvis det er nødvendigt i en aktuel behandling.
 
For at sikre, at personalet kun har adgang til de relevante helbredsoplysninger, er der for hver faggruppe lavet en klar beskrivelse af gruppens funktion, og hvad den har adgang til i Sundhedsplatformen for at kunne udføre arbejdet, fx at opdatere i patientens behandlingsplan.
 
Sundhedsplatformen logger derudover enhver forespørgsel og opdatering, så der er dokumentation for alle handlinger, som den enkelte bruger udfører i systemet. Ved konkret mistanke om ulovligt opslag i en patientjournal, kan man følge den enkelte bruger og vedkommendes aktiviteter.
 
Du kan via Min Sundhedsplatform følge med i, hvem der tilgår dine data i Sundhedsplatformen.   

Hvilke muligheder har jeg for at sige fra over for indhentning af helbredsoplysninger?

Hvis du afgiver "negativt samtykke" til udveksling af helbredsoplysninger, kan det markeres i systemet. Dermed vil ingen data automatisk udveksles mellem sygehuset og eksterne aktører, blandt andre egen læge og kommunen.
 
Hvis du ikke har afgivet generelt "negativt samtykke", har du stadig mulighed for at afgive eksplicit "negativt samtykke" til afsendelse af fx udskrivelsesrapport​ og genoptræningsplan til egen læge/speciallæge, således at dette ikke sendes ud.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.06.17
Opdateret
09.08.17