Søg
 

Strategi

Region Sjælland har på flere niveauer forskellige strategier som adresserer innovation i sundhedsvæsenet og regionen som en offentlig virksomhed. Neden for kan du læse nærmere om de vigtigste strategier.

Den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS)

Med Regionsrådets og Vækstforums fælles strategi for regional vækst og udvikling (ReVUS 2015-2018) sættes retningen for udviklingen i region Sjælland derunder for virksomhederne i geografien.

Regionens strategi for sundhedsinnovation

Region Sjællands organisatoriske arbejde med innovation i sundhedssystemet er baseret på regionens Strategi for Sundhedsinnovation.

Strategi for PFI's innovationsfunktion

PFIs strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland bygger på tre overordnede principper. Læs mere om strategien her.

Brug af eksisterende løsninger

I henhold til PFI’s innovationsstrategi prioriteres hjemtagning, videreudvikling/tilpasning og indførelse af eksisterende, innovative løsninger snarere end udvikling af egne, nye løsninger.

Global Forum for Healthcare Innovators

PFI understøtter Region Sjællands medlemskab af Global Forum for Healthcare Innovators. Her får regionen et globalt perspektiv på udfordringer og tendenser i sundhedsvæsenet, og dermed input til udviklings- og strategiarbejdet på kort og lang sigt.

Oprettet
01.06.16
Opdateret
05.12.16
Link til denne side: