Søg
 

Innovativ kræftbehandling - InnoCan

Projektet vil udvikle bedre kræftbehandlingsmetoder og få nye produkter på markedet hurtigere, som kan hjælpe kræftramte i deres behandling.

Trådløs C3 måler temperatur, åndedræt og puls på patienten​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Der kommer desværre flere og flere kræftpatienter i fremtiden - både i Danmark og i udlandet. Frem mod 2025 forudser forskerne en stigning i antal danskere, som får en kræftdiagnose på 25-30 % i forhold til antallet i 2007. Den primære årsag er, at vi lever længere.

Derfor vil man i projektet InnoCan blandt andet undersøge, hvordan man kan lave nye og smartere behandlingsmetoder til gavn for både sygehuse og patienter, øge livskvaliteten hos patienter med kræft under deres behandling og udvikle og teste nye løsninger og produkter til kræftbehandling.

InnoCan vil arbejde med følgende områder:

Test af nye løsninger
På sengeafsnittet på Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus, tester de nu et produkt fra den danske opstartsvirksomhed Cortrium​. Produktet hedder C3 og kan måle vigtige parametre så som temperatur, åndedrætshastighed og puls på patienten. C3 monteres på kræftpatientens brystkasse og måler løbende og sender målingerne til en central enhed styret af en sygeplejerske på afdelingen. Hvis patienten får det dårligere, kan sygeplejersken se det med det samme og reagere hurtigt på forværring. Testen går ud på at verificere, at C3 fungerer som den skal og måler de rigtige værdier. 

Ved at målingerne fra C3 bliver sendt til en central enhed styret af sygeplejersken, slipper patienten for at blive vækket og forstyrret af sygeplejersken, som normalt foretager disse målinger manuelt mellem tre til fem gange i døgnet afhængig af patientens tilstand. Med den nye automatiske måling får sygeplejersken frigivet tid, som hun derved kan bruge på andre opgaver.​

Se filmen om InnoCan C3 Test

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=89752503e021f484c4294ac1c5a389f2&source=embed&photo%5fid=13138263">

Læs folderen om sensoren (er målrettet fremtidige patienter, som ønsker at deltage i testen)

Blodprøveapparat til hjemmet
I samarbejde med den store internationale koncern Philips, er der udviklet en lille blodprøveautomat, som kræftpatienter kan få med hjem og bruge derhjemme. Produktet hedder
HemoCue, og med dette produkt slipper kræftpatienter for den frustrerende tur til sygehuset, for at få taget blodprøve og få konstateret, at de ikke er friske nok endnu til næste omgang kemo.

Det kan være en nedslående og opslidende tur for én, som er alvorlig syg. Med blodprøveapparatet fra Philips kan patienter selv tage blodprøven hjemme og få svar på, om de er klar til næste kemo, eller om de skal vente en uge mere.

Philips byder ind med 40 produkter til et omfattende testforløb, som skal køre både i Danmark og i Nordtyskland.

Nyt testcenter
Som en del af projektet skal der findes yderligere to virksomheder, som har nyudviklede produkter, som skal testes, før de kan komme på markedet. Behovet for test og anden støtte til virksomheder forventes at stige i fremtiden. Som en del af projektet skal der udvikles et testcenter, som kan hjælpe virksomheder i fremtiden.

Testcenteret skal understøtte ​​​både natio​​​​nale og internationale virksomheder, og centeret skal have en ”indgang” både i Danmark og i Nordtyskland. Med et testcenter, som fokuserer på at hjælpe produkter på markedet til gavn for virksomheder, sundhedsvæsnet og patienter, vil det bidrage til et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden. 

Testcenteret skal hjælpe virksomheder til at få testet deres produkter af sundhedsprofessionelle og rigtige brugere, og dermed væsentlig forkorte den tid, som virksomhederne bruger på produktudvikling. Testcenteret bliver hermed en løftestang for væksten på dette område.

Forbedring af behandlingsmetoder
Kortere og mere skånsomme behandlingsmetoder for fem kræftformer. Strålebehandling med mildere bivirkninger, men med samme effekt - baseret på fem forskningsprojekter. Resultater skal publiceres i anerkendte internationale tidsskrifter, og dermed deles med andre som forsker på området.

Samle danske og tyske data til bedre forskning
Ved at samle data vil det på længere sigt være muligt at sammenligne og sikre kvaliteten af nye behandlinger på tværs af grænserne. De sammenkørte data vil blive analyseret og konklusionerne forventes at indeholde anbefalinger, der kan føre til bedre patientbehandling. Dette er et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere på InnoCans hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte projektleder Søren Tvilsted for yderligere spørgsmål på mail: sotv@regionsjaelland.dk eller på tlf.: 21 51 90 69.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
08.06.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Læs mere på InnoCans hjemmeside

 
 

 Seneste nyheder

 

Blodprøvetjek hjemme

InnoCan er i gang med at teste blodprøveapparatet HemoCue, som gør det muligt for patienten at få tjekket sine blodværdier uden at skulle tage turen til hospitalet. Læs mere om testforløbet på InnoCans hjemmeside og læs omtalen af testen i Fyens Stiftstidende og TV Fyn​.

 

 Fakta om projektet

 

InnoCan er et 3 årigt grænseoverskridende projekt med partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Nordtyskland (Interreg 5a Deutschland-Danmark).

 

Projektet er finansieret med 19 millioner fra EU og har et samlet budget på 32 millioner kroner.

 

Projektet styres fra kræftafdelingen på Næstved Sygehus, hvor et garvet ledelsesteam sidder for bordenden.

 

Deltagerne i projektet er både Næstved Sygehus, Odense, Kiel og Lûbeck universitetshospitaler, University Collage Sjælland og Kolding Design Skole, Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger og en privat virksomhed.

 
Projektperioden er fra 1. juli 2015 til 31. december 2018
 
 
Læs mere på InnoCans hjemmeside.