Søg
 

Aktiv patientstøtte

I forskningsprojektet Aktiv Patientstøtte gives målrettet og individuel støtte til udvalgte borgere med en medicinsk sygdom. Målet er at forbedre borgernes livskvalitet og styrke dem i at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

​Aktiv Patientstøtte Projektet​​​​​​​​​​​​

Region Sjælland har igen i august 2016 startet et forskningsprojekt med interventionen Aktiv Patientstøtte. Projektet inkluderer 400 borgere med en eller flere kroniske sygdomme (kol, hjertesygdom, diabetes og bindevæv).  Igennem en målrettet intervention i form af rådgivning og vejledning fra specialuddannede sygeplejersker vil patienterne blive styrket i at håndtere deres sygdom og selv at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

Målet er at undersøge, om et støtteforløb for borgere med en medicinsk kronisk sygdom kan bidrage til en forbedret livskvalitet og derved måske også bidrage til at forebygge behovet for hjælp fra sundhedsvæsenet.

Interventionen
Aktiv Patientstøtte er en midlertidig og individuel støtte, som består i en indledningsvis udredning af borgerens sygdoms- såvel som livssituation og en række opfølgninger pr. telefon. Et gennemsnitligt støtteforløb varer ca. 6-9 måneder, men forløbet tilpasses individuelt.
Forløbet er et supplement til den standardbehandling, der allerede tilbydes til patienterne i dag, og som projektet ikke ændrer ved. Det komplementerer således det eksisterende sundhedssystem og integreres ikke i den kliniske behandling.

Målgruppe
De borgere, der tilbydes deltagelse, er borgere som har haft en nylig sygehuskontakt, hvor en kronisk medicinsk sygdom har været årsagen til kontakten. Via en prædiktiv model og en efterfølgende manuel screening er patienterne blevet kategoriseret som patienter med et væsentligt forebyggeligt sundhedsbehov.
Forskningsprojektet gennemføres som et randomiseret kontrolleret forsøg med 300 borgere i interventionen og yderligere 100 borgere i en kontrolgruppe. Modellen er testet i Region Sjælland fra oktober 2014 til april 2016, hvor man koncentrerede sig om KOL borgere. Resultaterne er på nuværende tidspunkt ved at blive analyseret.

Analyser
For at måle effekterne af støtten udfylder både interventions- og kontrolgruppedeltagere et spørgeskema om deres selvopfattede livskvalitet 3-4 gange i forløbet. Desuden følges gruppernes sundhedsforbrug gennem hele projektperioden.

Baggrunden for projektet
Forskningsprojektet med Aktiv Patientstøtte bygger på en analyse, der viser, at:
• Sundhedsforbruget i Region Sjælland er stærkt koncentreret: 1 procent af borgerne står for 30 procent af sundhedsudgifterne.
• Denne gruppe har store og komplekse sundhedsbehov, der for en stor dels vedkommende kan forebygges ved målrettet indsats.
• Det er muligt med høj sikkerhed at identificere relevante patienter før deres situation og sundhedsbehov forværres.

Læs analysen af forudsætninger for øget patientkvalitet og ressourceeffektivitet her (pdf).

Læs mere info om Aktiv Patientstøtte (pdf).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.11.14
Opdateret
13.02.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15 
4180 Sorø
 
 
Tlf. 57 87 50 40
 
Forsøgsansvarlig Mahad Huniche
Produktionsdirektør – Produktion, Forskning og Innovation
 

 Patientinformation

 
 

 Fakta om projektet

 
Regeringen har i perioden 2015-2018 afsat midler til at alle regioner skal arbejde med Aktiv Patientstøtte, og projektet fortsætter derfor til udgangen af 2019.
 
Forskningsprojektet er tværsektorielt, og projektets forskningsdel er internt forankret i Region Sjælland.
 
De sygeplejersker, der er ansat i projektet, er placeret i Regionshuset i Sorø. Patienterne i projektet kommer fra Næstved, Slagelse, Sorø og Ringsted Kommune.
 
 
 

 Film om Aktiv patientstøtte