Søg
 

Bliv pædagogisk assistentelev på et af Region Sjællands sociale tilbud

På Socialområdet i Region Sjælland findes en række specialinstitutioner blandt andet målrettet borgere med handicap eller borgere med en psykiatrisk diagnose, hvor du kan blive ansat som pædagogisk assistent.

Du kan se en præsentation af de regionale tilbud i Region Sjælland her:

Sociale tilbud i Region Sjælland

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle tilbud der ansætter pædagogiske assistentelever hvert år.  

Kort om uddannelsen:

2 gange om året ansættes der pædagogiske assistentelever i Region Sjælland. Dette sker efter en ansættelsessamtale på det tilbud hvor eleven ansættes. 

Som udgangspunkt har uddannelsen en varighed af 2 år, og 1 ½ måned og uddannelsen veksler mellem skoleperioder på en af SOSU skolerne i regionen og praktik på et regionalt tilbud. I praktikken vil arbejdstiden være på 37 timer om ugen.

Du kan læse mere om uddannelsen på SOSU Sjælland eller SOSU Nykøbings hjemmesider:

 

Økonomi

Du får elevløn i skole- og praktikperioderne. Du er berettiget til voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og har mindst et års relevant erhvervserfaring fra det pædagogiske område indenfor de seneste 4 år.  

Optagelseskrav

Hvis du er under 25 år og kommer direkte fra 9 eller 10 klasse skal du gennemføre grundforløb 1 og 2, som samlet kan gennemføres på 1 år, før du kan uddanne dig til pædagogisk assistent.

Er du gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er du under 25 år skal du tage hele eller dele af grundforløb 2 inden for det pædagogiske assistentområde. Det betyder at du skal realkompetencevurderes. I givet fald skal du og at du kontakte SOSU skolens vejledning.

Er du 25 år eller derover skal du følge et EUV forløb. EUV uddannelsen vil blive skræddersyet med afsæt i den erfaring og uddannelse du kan dokumentere i din ansøgning om elevplads. Der er tre forskellige former for EUV:

EUV 1: Kræver at du som minimum har to års relevant erhvervserfaring indenfor de seneste 4 år. EUV 1 er uden praktik, og du skal derfor udelukkende følge undervisningen på SOSU skolen, der i udgangspunktet har en varighed af 42 uger.

EUV 2: Er for dig der har mindre end 2 års erhvervserfaring eller anden uddannelse. EUV 3 er for dig uden erfaring. For EUV 2 og 3 gælder det, at det skal vurderes, om du skal gennemføre hele eller dele af grundforløb 2, og hvor meget teori og praktik du skal have på den pædagogiske assistentuddannelse.  

Når du er 25 år eller derover bliver dit EUV forløb planlagt ud fra en realkompetencevurdering, som laves i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Nedenfor finder du link til SOSU skolernes vejledning, som du skal have lavet en realkompetencevurdering:

Kontakt vejleder og administration

Vejledning for elever

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.07.15
Opdateret
01.12.17
Link til denne side:

Kontakt

Konsulent
Niels Bjerregård Pedersen
Tlf. 23 26 22 16
nibp@regionsjaelland.dk​

Relevante dokumenter
​​​
 

 Se også