Søg
 

Børneskolen Filadelfia

Børneskolen er et landsdækkende kompetencecenter for børn og unge med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser(ADHD).

Børneskolen Kolonien Filadelfia
Børneskolen Filadelfia​​

​Børneskolen Filadelfia er en selvejende institution i Dianalund, der beskæftiger sig med specialundervisning af børn og unge med  og .

Børneskolen yder specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 3. for børn og unge indlagt på Epilepsihospitalet Filadelfia.
Samtidig er Børneskolen en specialskole for børn med ADHD fra de omkringliggende kommuner. .

Børneskolens opgave er at medvirke til, at mennesker med epilepsi og ADHD får de optimale livsbetingelser, der hvor de bor og lever. Det sikres gennem undervisning, oplysning, rådgivning og vejledning.

Børneskolen daglige leder er Jesper Thor Olsen.


Målgruppe: Børn og unge med epilepsi fra hele landet indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling samt børn og unge med ADHD.

Aldersgruppe: Børn og unge.

Antal pladser: Indlagte børn/unge: 11 pladser. Børn og unge med ADHD: 10 pladser. Observationspladser: 2 pladser.

Bruger- og pårørendepolitik: Se mere om Bruger- og pårørendepolitik i Region Sjælland 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
06.04.18
Link til denne side:
Andre sider under Specialundervisning og specialrådgivning
 

 Kontakt

 
Børneskolen kolonien Filadelfia
Dr. Sellsvej 23
4293 Dianalund
Tlf: 58 27 12 30
 

 Oversigtslinks

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.