Søg
 

Organisation

Radikal innovation, dvs. innovationsinitiativer, som har til hensigt radikalt at ændre måden, vi arbejder og organiserer os på i regionen, bliver styret og koordineret af Styregruppen for Innovation (SGI).

Innovationsinitiativer på de enkelte sygehuse og øvrige enheder af lokal og inkrementel karakter styres og koordineres af enhederne selv.
Hertil kommer en række støttefunktioner til regionens innovationsbestræbelser, inklusive Produktion, Forskning og Innovation (PFI), foruden innovationsfonden FIERS samt Én indgang for medicoindustrien og lægemidler.

Læs mere om organisationen på nedenstående sider. 

Styregruppen for Innovation (SGI)

Styregruppen for Innovation (SGI) er etableret til at koordinere Region Sjællands arbejde med innovation og træffe beslutninger om igangsættelse og evt. afbrydelse af innovationsprojekter

Lokal organisation af innovation på sygehuse og andre enheder

Regionens sygehuse og andre enheder har på forskellig vis organiseret arbejdet med innovation.

Støttefunktioner til innovation

En række enheder bidrager på til innovationsindsatserne i Region Sjælland.

Produktion, Forskning og Innovation (PFI)

Produktion, Forskning og Innovation (PFI) blev etableret som et tværgående center i Region Sjælland i 2014.

ZealandDenmark

Regionens arbejde med innovation understøttes blandt andet af ZealandDenmark, som er et organisatorisk samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland.

Fonden til innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland (FIERS)

Region Sjælland har oprettet Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland (FIERS) med det formål at skabe en ny ramme for udnyttelse af Region Sjællands potentialer for innovation og erhvervsudvikling.

Oprettet
02.06.16
Opdateret
21.06.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283