Søg
 

Finansiering

Der findes en lang række muligheder for at søge tilskud til af innovationsaktiviteter. Ud over de offentlige puljer, som skitseres nedenfor, kan private fonde også være relevante.

I nogen former for innovationsprojekter (for eksempel offentlig-private innovationsprojekter) betales udgifterne typisk af de deltagende parter.
Region Sjælland har afsat midler til at støtte radikale innovationsprojekter. For yderligere information om dette henvises til afsnittet om Innovationsmidler disponeret af styregruppen.

Nedenfor er en kort beskrivelse til de mest centrale nationale og internationale medfinansieringsmuligheder.

Innovationsfonden

Fonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

Horizon 2020

I januar 2014 lancerede EU sit seneste 7-årige forskningsprogram - Horisont 2020 (Horizon 2020).

Interreg

Interreg-programmerne udgør tilsammen et finansieringsinstrument for europæisk regional udvikling.

Oprettet
02.06.16
Opdateret
07.02.17
Link til denne side: