Søg
 

Ungevalgmøder 2017

Unge har generelt en lav stemmeprocent, og det gælder særligt unge på erhvervsskolerne. Derfor vil Region Sjælland gerne bidrage til, at jeres elever får øjnene op for de muligheder, der ligger i at benytte deres stemmeret.

​B​illede fra et ungevalgmøde i 2013. Foto: Gert Ellegaard​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Sjælland har udviklet et valgmødekoncept til elever på erhvervsskoler.

Konceptet er baseret på, at eleverne er både fysisk og mentalt aktive undervejs, og at de indgår i en dialog om regionernes opgaver og regionsvalget.

De regionale ansvarsområder har en direkte indflydelse på elevernes hverdag, fx i relation til uddannelse, transport, psykiatri og sundhed, og det er emner, som de med sikkerhed har en mening om.

Valgmøderne finder sted i løbet af efteråret 2017 på 100 erhvervsskoler landet over. Valgmøderne arrangeres af de fem regioner, og det er Ungdomsbureauet, som står for udførelsen.


 

Konceptet

Konceptet for Ungevalgmødet 2017 bygger på tre grundpiller: Aktivering, deltagelse og refleksion.

Det betyder, at eleverne bliver inddraget, kommer til orde, og ikke mindst, at deres møde med politik og kandidater til regionsvalget tager udgangspunkt i elevernes dagligdag og erfaringer.

Det er Ungdomsbureauets erfaring, at den tilgang skaber et væsentligt større engagement blandt unge sammenlignet med traditionelle politiske valgmøder.​Her følger en kort gennemgang af konceptets dele:

Velkomst

Præsentation af moderator og formålet med valgmødet: Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? Desuden inddrages eleverne gennem spørgsmål: Hvor mange ved hvad regionerne er? Hvor mange har tænkt sig at stemme?

Præsentation af regioner og politikere

En kort videopræsentation af regionerne og deres rolle med udgangspunkt i elevernes hverdag. Herefter får hver af de deltagende kandidater halvandet minut til at præsentere sig selv ud fra spørgsmål, der er defineret på forhånd.

Temavalg og gruppeinddeling

Moderator præsenterer fire temaer, hvorefter eleverne vælger de to temaer, de helst vil arbejde videre med. Det gør de ved at stille sig et bestemt sted i rummet.


Samtalesalon

Eleverne inddeles i par og stiller sig over for hinanden. Moderator igangsætter samtalerne, hvor parrene ud fra en samtalemenu skal tale om det tema, de har valgt. Kandidater deltager i samtalesalonen.

Gruppearbejde

Efter samtalesalonen beder moderator deltagerne om at gå sammen i grupper på fire. Hver gruppe diskuterer et dilemma/en problematik inden for det valgte tema og forbereder sig på at fortælle deres holdning til kandidaterne under den senere debat. Kandidaterne deltager også i grupperne.

Debat 1

Første debat handler om det ene af de to valgte temaer, hvor eleverne/grupperne præsenterer deres holdning. Herefter er der debat mellem kandidaterne styret af moderator og med løbende inddragelse af elevernes holdninger.

Efter debatten opsummerer moderator den centrale problemstilling og beder kandidaterne opdele sig efter for/imod – ja/nej. Eleverne opdeler sig på samme måde på gulvet. Debatten afsluttes med, at kandidaterne forklarer deres valg.

​B​illede fra et ungevalgmøde i 2013. Foto: Gert Ellegaard​.​

Debat 2​

Anden debat foregår på samme måde som første debat, blot med det andet tema.

Afslutning

Moderat

or runder debatten af og spørger, hvor mange der nu har tænkt sig at stemme, og minder om, hvor vigtigt det er at stemme.

Kandidaterne fordeler sig i salen, eventuelt med deres valgplakater.

Herefter opfordrer moderator eleverne til at tale videre med kandidaterne. Denne d​el kan eventuelt fortsætte ud over valgmødernes varighed af 90 minutter.​


​​​​

Kontakt og information

Ungevalgmøder 2017
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
E-mail: valg2017@regionsjaelland.dk

 

 Læs mere

 

Information til kandidater

Som kandidat til regionsvalget får du med Ungevalgmødet 2017 mulighed for at komme i dialog med unge på erhvervsskoler i din region op til regionsvalget 21. november 2017.

Information til erhvervsskoler

Ungevalgmødet 2017 giver erhvervsskolerne mulighed for at klæde eleverne på til regionsvalget 21. november 2017.

Invitation til kandidater

Kandidater til regionsrådsvalget 2017 inviteres til ungevalgmøder. Her får du mulighed for at komme i dialog med unge på erhvervsskoler i din region op til regionsvalget 21. november 2017.

Dilemmaer til ungevalgmøder

Videoer med dilemmaer til ungevalgmøder 2017.

Datoer for ungevalgmøder 2017

Se dato og sted for ungevalgmøder 2017.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.17
Opdateret
28.09.17
 

 Kontakt

 
Ungevalgmøder 2017
Ledelsessekretariatet
Att: Maria Post-Kallenbach
Tlf. 29 17 10 84
Region Sjælland
Alléen 15
4180 SorøStemdk​​
​​
​​Regionsvalg 2017
​​​​ ​​