Søg
 

Lovgivning og formalia

Nøgledokumenter for det politiske og administrative arbejde i Region Sjælland.

Kompetenceregler for Region Sjælland

Kompetenceregler for politikere, administrationen og Sygehuse og Psykiatri.

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands Regionsråd

Styrelsesvedtægt for Region Sjælland vedtaget på møder i Regionsrådet for Region Sjælland den 8. og den 18. januar 2018.

Forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland

Læs forretningsordenen for Regionsrådet i Region Sjælland.

Vederlag for hverv 2017

Ifølge loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Vederlagsregulativ for Region Sjælland

Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmer af Regionsrådet og til personer i henhold til § 17.

Spørgetid i Regionsrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Regionsrådet i forbindelse med Regionsrådets møder.

Oprettet
21.11.11
Opdateret
11.04.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10