Søg
 

Lovgivning og formalia

Nøgledokumenter for det politiske og administrative arbejde i Region Sjælland.

Kompetenceregler for Region Sjælland

Kompetenceregler for politikere, administrationen og Sygehuse og Psykiatri.

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands Regionsråd

Styrelsesvedtægt for Region Sjælland med ændring pr. 1. januar 2014, hvor Regionsrådet med virkning fra 1. januar 2014 vedtog, at antallet af medlemmer af Forretningsudvalget er 14 samt formanden.

Forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland

Læs forretningsordenen for Regionsrådet i Region Sjælland.

Vederlag for hverv 2016

Ifølge loven skal Region Sjælland offentliggøre en oversigt over størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af Regionsrådet udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Sjælland og Danske Regioner.

Vederlagsregulativ for Region Sjælland

Regulativ om vederlag, godtgørelse af udgiver mv. til medlemmer af Regionsrådet og andre af Regionsrådet udpegede personer Regionsrådets medlemmer.

Spørgetid i Regionsrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Regionsrådet i forbindelse med Regionsrådets møder.

Oprettet
21.11.11
Opdateret
29.08.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10