Søg
 

Hvilke opgaver løser vi i år, og hvilke opgaver har vi løst?

Her kan du se vores plan for årets indsats på jordforureningsområdet, ligesom du kan se hvilke jordforureningsopgaver, vi har løst de foregående år. Desuden kan du se en oversigt over alle de 5 regioners indsats på jordforureningsområdet i 2014-2016.

Billede af rapporter
​​

HØRING af plan for hvilke opgaver Region Sjælland løser på jordforureningsområdet i 2018

Region Sjælland laver hvert år en plan for, hvilke opgaver regionen løser på jordforureningsområdet. Planen, som kaldes "Indsatsplan", sendes i offentlig høring. Høringsfristen er i år 7. februar 2018. Bemærkninger til forslaget til plan skal derfor sendes til naturmiljo@regionsjaelland.dk senest d. 7. februar 2018.

Du kan se forslaget til indsatsplan her:

Hvilke opgaver planlagde Region Sjælland at løse på jordforureningsområdet i 2017?

Region Sjælland laver hvert år en plan for, hvilke o​pgaver regionen løser på jordforureningsområdet. Planen, som kaldes "Indsatsplan", sendes i offentlig høring, hvorefter planen om nødvendigt tilrettes. Høringen er afsluttet. Du kan se den endelige indsatsplan her:

Indsatsplan 2017(pdf, 1,03 MB)

Hvilke jordforureningsopgaver har Region Sjælland løst tidligere?

Hvert år laver Region Sjælland en indberetning om foregående års arbejde på jordforureningsområdet. Indberetningen indeholder alle vores relevante nøgletal, strategiske overvejelser og beslutninger, og den sendes til Miljøstyrelsen, der får indberetninger fra alle de 5 regioner. Du kan se indberetningerne ved at trykke på link herunder:

Indberetning om jordforurening 2016 (pdf, 1,5 MB)
Indberetning om jordforurening 2015 (pdf, 1,3 MB)Indberetning om jordforurening 2014 (pdf, 2,4 MB)Indberetning om jordforurening 2013 - Lav opløsning (pdf, 6,8 MB)Indberetning om jordforurening 2013 - Høj opløsning (pdf, 14,0 MB)Indberetning om jordforurening 2012 (pdf, 2,0 MB)

I forbindelse med indberetningen for 2012 lavede vi også en beretning 2012. I beretningen kan du læse 4 artikler, som handler om hver sin del af vores opgaveområde, som vi gerne vil fortælle lidt ekstra om.

Beretning om vand, jord og råstoffer 2012 (pdf, 6,7 MB)

Hvilke jordforureningsopgaver har de 5 regioner løst i 2016, 2015 og 2014?

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer har sammen med regionerne lavet tre publikationer, der viser, hvilke jordforureningsopgaver de 5 regioner har arbejdet med i henholdsvis 2016, 2015 og 2014. I publikationerne er der desuden nøgletal for hver af de 5 regioner. 

​​ ​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.05.14
Opdateret
04.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Publikationer om jordforurening
 

 Kontakt

 
Miljø og Ressourcer
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 58 31
Tlf. 57 87 58 30
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.
Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.