Søg
 

Strejke og lock-out

Akutte patienter og patienter med livstruende og førlighedstruende sygdomme bliver ikke påvirket af konflikten.

Akutte patienter og patienter med livstruende og førlighedstruende sygdomme, der ikke kan vente på behandling, har højeste prioritet og vil få hjælp og behandling, hvis overenskomst-forhandlingerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ender med strejker og lockout. 
 Strejke og lock-out

 
Det betyder bl.a., at alle patienter, som skal udredes eller behandles for kræft, vil få hjælp. 
Undtaget fra lockouten er også alle psykiatriske patienter.
 

Bliver min tid aflyst?

Medmindre du hører fra sygehuset, skal du regne med, at din tid til operation, undersøgelse, kontrol eller behandling gennemføres.
Hvis din tid aflyses, får du besked pr. telefon eller brev i din e-boks (fysisk brev, hvis du er undtaget fra digital post).
 

Hvad med ventelister – kan I overholde udredningsretten og behandlingsgarantien?

En konflikt vil kunne mærkes, og der vil opstå ventelister. Hvor lange de bliver, og hvor stor en pukkel, der er opstået, når konflikten er overstået, afhænger af konfliktens varighed.
 

Baggrund for konflikten

Forhandlingerne handler om løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte, og overenskomsterne skal fornys inden 1. april 2018. De faglige organisationer har varslet strejke på udvalgte områder. Danske Regioner har varslet lockout.
 
Det er dog ikke sikkert, at konflikten bliver en realitet. I øjeblikket forhandler parterne i forligsinstitutionen. Hvis situationen skulle ende med en konflikt, gør alle parter deres yderste for, at den ikke går ud over patienterne, og den ikke vil bringe patienter i fare.

Hvis der bliver konflikt, vil der blive oprettet nødberedskaber, så sygehusene under strejke og lockout kan varetage alle funktioner for akutte patienter med livstruende og førlighedstruende sygdomme.
 
Strejken kan tidligst begynde tirsdag den 6. maj 2018. En lockout på regionernes område kan træde i kraft den 12. maj 2018. Indtil da forventes parterne at forhandle videre i forligsinstitutionen i et forsøg på at blive enige om en aftale og dermed undgå konflikt. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten to omgange af 14 dage, dvs. til begyndelsen af maj 2018.
 
På Danske Regioners hjemmeside kan du finde mere information, som giver svar på spørgsmål om konflikten.
Oprettet
06.04.18
Opdateret
23.04.18
Link til denne side: