Søg
 
Patientforum

  Patientforum på Sjællands Universitetshospital

  I patientforum hjælper patienter og pårørende Sjællands Universitetshospital til at holde fokus på brugernes perspektiv og kvalificere og nuancere væsentlige organisatoriske beslutningsprocesser.

   
  Blandt andet inspireret af den regionale vision, Patienten som Partner, har Sygehusledelsen under overskriften ”Patienten er alt” udarbejdet en strategi med ambitiøse mål for Sjællands Universitetshospital frem mod 2020. 

  Strategien består af seks delstrategier og skal indfri ambitionerne om en ny, bedre og anderledes måde at drive hospital på.​

  En af delstrategierne handler netop om patienten som partner.

  Patientforum etableret i 2015

  Derfor etablerede vi i 2015 et patientforum. Her hjælper patienter og pårørende hospitalet med at holde fokus på brugernes perspektiv, og er med til at kvalificere og nuancere væsentlige organisatoriske beslutningsprocesser.

  Patientens indflydelse viser sig blandt andet ved, at patienter og pårørende tænkes ind i flest mulige råd, beslutningsprocesser og udviklingsforløb, da vi sammen skal definere fremtidens patientforløb.

  Patientforum er et forum for dialog, medbestemmelse og medindflydelse, hvor patienter og pårørende hjælper hospitalet med at holde fokus på brugernes perspektiv, og med at kvalificere og nuancere væsentlige organisatoriske beslutningsprocesser. Som et led i dette er patientforum med til at forme, hvilke konkrete opgaver patientforum indgår i.

  Et startmøde, to temamøder, et patienttopmøde og en masse andre aktiviteter i første periode

  I perioden siden patientforums start er der dels udviklet et samarbejde, hvor patientforum og hospitalet i fællesskab former den måde, vi gør tingene på.

  Dels blev det på baggrund af patientforums store entusiasme i det første møde besluttet at udvide mødeaktiviteten med to årlige temamøder.

  Der er således holdt fire møder i første periode: Første møde i juni 2015, temamøde med emnet ”kommunikation” i september 2015, patienttopmøde i oktober 2015 og et temamøde med emnet ”hvordan trives patientforum” marts 2016.

  Medlemmer af patientforum er i samme periode blevet optaget i en række af hospitalets råd og udvalg, og har medvirket i en række konkrete beslutningsprocesser og udviklingsforløb.

  Årlig rekruttering af nye medlemmer​

  Der planlægges løbende udskiftning af medlemmerne, som maksimalt kan deltage i 2-3 år. Der planlægges således en udskiftning af halvdelen af deltagerne hvert forår, hvor der rekrutteres nye medlemmer.

  Rekrutteringen sker normalt i marts/april måned, via opslag på internettet, plakater med mere.

  Her har interesserede mulighed for at søge om at komme med. Relevante ansøgere bliver indbudt til en samtale på hospitalet. I samtalerne deltager medlemmer af patientforum og ledere fra hospitalet. På baggrund af samtalerne beslutter vi, hvem der kommer med i patientforum, så vi kan sikre en bred sammensætning (alder, køn, erhverv med mere).

  Hvis du gerne vil høre mere om patientforum, kan du læse mere i kommissoriet her på siden eller kontakte formand, Mette Storm Elner, på mail mette.elner@gmail.com.

  Oprettet
  05.05.15
  Opdateret
  08.03.17

  Læs mere om patientforum

  Kommissorium for Patientforum (pdf)

  Spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand for patientforum Mette Storm Elner på mail Mette.Elner@gmail.com​​​​​​