Søg
 

South Baltic Programmet

Offentlig høring af udkast til samarbejdsprogram for den sydlige del af Østersøen 2014 -2020 (South Baltic programmet), samt udkast til rapport for den strategiske miljøvurdering af programmet.

​Høringsperiode: 15. juni - 15. september 2014

Den offentlige høring gennemføres i alle programmets fem medlemslande (Danmark, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland), i henhold til de respektive nationale bestemmelser og tidsfrister.
Formålet med høringen er at indsamle synspunkter til de foreslåede interventioner.

Danske høringsbidrag til programudkastet sendes til det danske kontaktpunkt for South Baltic pro-grammet på e-mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

Høringsbidrag indsendes på engelsk, og gerne med reference til de konkrete afsnit, der kommenteres på.
 

Høringsfrist: 15. september 2014

Programudkast og udkast til rapport for den strategiske miljøvurdering kan hentes her: South Baltic kontaktpunkt

Behandling af modtagne høringsbidrag:

Alle rettidigt modtagne høringsbidrag vil indgå af den fælles programkomité, så snart høringsprocessen er gennemført i alle fem programlande. Resultatet af høringsprocessen vil blive tilgængeligt på her: South Baltic kontaktpunkt​​


Baggrundsinformation om samarbejdsprogrammet for den sydlige Østersø 2014-2020 kan hentes her: South Baltic kontaktpunkt​

Oprettet
18.06.14
Opdateret
14.04.16
Link til denne side: